4 oktober 2016 – Het aantal onveilige situaties in de GGZ is sinds een jaar fors toegenomen. Dat zegt 60 % van de GGZ-medewerkers in een enquête van CNV Zorg & Welzijn. Hierin lieten bijna driehonderd medewerkers een noodkreet horen. Boosdoeners zijn volgens hen minder personeel en te wei…

23 september 2015 – De kwaliteit en continuïteit van de GGZ loopt gevaar nu de sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) uitgesloten is van het regiebehandelaarschap in de GGZ. CNV Zorg & Welzijn vindt dat de ervaring en deskundigheid van de SPV’ers onontbeerlijk is voor een goede zor…