De opgaven van de zorginstellingen over de jeugdzorg kloppen niet met de gegevens die gemeenten eerder kregen van het rijk en waar ook het budget voor 2015 op is gebaseerd. Dat schrijven de G4 en de G32 in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Voor gemeenten is het daardoor extra moeilijk jeugdzorg in…

Er is een reëel gevaar dat cruciale jeugdhulp wegvalt na de transitie, met name bij bovenregionale en landelijke zorgaanbieders. Dat schreven Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC op 24 juni in een brandbrief aan de ministeries van VWS en VenJ en de Transitie Autoriteit Jeugd. Jeugdzorg N…