13 juli 2017 – De wet Verplichte GGz, die in de plaats komt van de ‘dwangwet’  BOPZ zal niet eerder dan januari 2019 van kracht worden. De wetsvoorstellen voor de drie nieuwe wetten die met dwang te maken hebben, de WVGGz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg ‘vragen om een z…

Vorige zomer hebben veldpartijen de gelegenheid gekregen te reageren op een concept versie tweede nota van wijziging bij de Wet verplichte ggz (Wvggz). Voordat VWS de reacties heeft kunnen verwerken, is het rapport ‘gedwongen zorg’ van ZonMw op 27 oktober 2014 verschenen.  De aanbevelingen uit …

Bijgevoegd treft u twee factsheets die informatie bieden over het wetsvoorstel verplichte ggz (Wvggz). Het wetsvoorstel zal voor de ggz de huidige Wet bopz vervangen. De factsheet bevat een kernboodschap waarmee wordt weergegeven wat het doel van de wet is en een overzicht met de belangrijkste zake…

Het aantal zelfmoorden in ggz-instellingen is gestegen van 539 in 2007 naar 677 in 2012. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie publiceerde vrijdag een overzicht van het aantal gemelde zelfmoorden per instelling naar aanleiding van een Wob-ver…