De omvang van de intramurale GGZ neemt af. Dat blijkt uit de tweede meting van de Landelijke Monitor Intramurale GGZ, die wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Uit de monitorgegevens blijkt dat zowel de Zvw- als de AWBZ-gefinancierde intramurale GGZ-capaciteit tussen 2012 en 2013 afnam. De af…

Vanaf 1 januari verandert de zorg. Voor een deel van de mensen is nu al duidelijk dat de consequenties ingrijpend zullen zijn: zij gaan er fors op achteruit. Een aantal valt tussen wal en schip, met alle gevolgen van dien. De AWBZ financiert op dit moment de zorg van 800.000 mensen. Het gaat vaak o…