28 maart 2018 – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert staatssecretaris Blokhuis om de acute zorg voor de patiënten met een psychiatrische aandoening op een andere manier te bekostigen. In opdracht van het ministerie onderzochten we welke manier van bekostigen het beste aansluit bij de…

12 augustus 2015 – De Zeeuwse Ziekenhuizen ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen in Terneuzen en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes sluiten eind dit jaar hun PAAZ-afdelingen. Emergis, de GGZ-aanbieder in die provincie, neemt alle acute psychiatrie over. Dit laten de zorginstellingen en CZ Zorgver…

Op 24 maart hebben het ministerie van VWS, LPGGz en GGz Nl een conferentie gehouden in Soesterberg over de acute ggz. Zowel vanuit cliënten en familie als vanuit ketenpartners komen signalen binnen over ontoereikende crisiszorg en gebrek aan afstemming tussen ketenpartners in de acute ggz. Er zijn …