Stemmen als u in een psychiatrisch ziekenhuis of beschermd wonen woont?

Facebooktwitterlinkedinmail

stemmen

Volgende week zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Maar hoe gaat dat als u opgenomen bent, bijvoorbeeld in een psychiatrisch ziekenhuis of een verpleeghuis? Of als u woont in een beschermde woonvorm of verzorgingshuis? Voor cliëntenraden kan het nuttig zijn onderstaand informatie te verspreiden in de zorginstelling.

Wie mogen er stemmen?
Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder mag stemmen.

Wat heeft u nodig?
U heeft een stempas en een geldig legitimatiebewijs nodig.

Hoe komt u aan de stempas?
De gemeente, waar u ingeschreven bent, stuurt de stempas aan u toe. Als de post centraal binnenkomt in de instelling, moet de instelling de stempas aan u geven. Ook moet de instelling u informeren over de mogelijkheid om te stemmen.

Moet u stemmen?

U beslist zelf of u wel of geen gebruikmaakt van uw kiesrecht.

Heeft u vragen?

De instelling moet u informeren over de mogelijkheid om te stemmen. Ook kan de instelling u voorlichten over de verkiezingen en u helpen om uw stem uit te kunnen brengen. Als u een vertegenwoordiger heeft kunt u dit ook aan hem vragen. En u kunt met hem overleggen of u zelf gaat stemmen of dat u iemand wilt machtigen.
De instelling en uw vertegenwoordiger horen u geen stemadvies te geven.

Wilt u iemand anders voor u laten stemmen?

Als u niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand machtigen (de gemachtigde). U kunt iemand machtigen met een machtigingsformulier van uw gemeente. En u kunt iemand direct machtigen met het volmachtbewijs op uw stempas. Drie dingen zijn bij een machtiging belangrijk.
1. Vertel op wie u uw stem wilt laten uitbrengen.
2. De gemachtigde moet de stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau.
3. Het uitbrengen kan enkel tegelijkertijd met de eigen stem. In totaal kan iemand twee volmachtstemmen uitbrengen.

Mag u een hulpverlener machtigen?

U mag iedereen die stemrecht heeft, machtigen. Maar het is ongewenst dit aan een hulpverlener te vragen. Alleen als er echt niemand in uw naaste kring is, kunt u een hulpverlener vragen.

Hoe komt u op het stembureau?

U kunt uw vertegenwoordiger, familie of een andere naaste vragen u naar het stembureau te brengen. Wanneer zij niet kunnen of niet willen, kan de instelling u helpen. Zij kan u daarvoor een bijdrage in de vervoerskosten vragen. Dit moet dan wel van tevoren verteld zijn. U kunt uw stem uitbrengen in ieder stembureau in uw gemeente.

Mag iemand mee met u in het stemhokje?

Alleen wanneer u door een lichamelijke beperking (handicap) niet zelf het stembiljet kunt invullen, mag er iemand met u mee in het stemhokje.

Bron: loc.nl 

Dit bericht is 2736 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail