Start herindicatie in kader van overgangsrecht Wet langdurige zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

score

24 juni 2015 – Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Wlz (Wet langdurige zorg) de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Of iemand zorg kan krijgen uit de Wlz wordt door het Centrum indicatiestelling zorg (Ciz) onderzocht.

Tijdens de overgang van de Awbz naar de Wlz maken mensen gebruik van het zogenaamde ‘overgangsrecht’. Zodat zij in 2015 zeker zijn van zorg uit de Wlz. En ook zonder dat dit nog door het Ciz is onderzocht. Deze maand is het Ciz gestart met het onderzoek of de mensen die sinds eind 2014 van dit overgangsrecht gebruik maken ook vanaf 2016 zorg uit de Wlz kunnen krijgen. Als dat zo is dan krijgen zij daar van Ciz een nieuwe indicatie voor.

Hoe het werkt

De ruim dertien duizend cliënten die van het overgangsrecht gebruik maken ontvangen tussen 1 juni en 1 november bericht hierover van het Ciz. Het Ciz beoordeelt het actuele zorgdossier van de cliënt en gaat met hem, zijn mantelzorger en/of de zorgaanbieder in gesprek. Op basis daarvan beoordeelt Ciz of de cliënt een nieuwe indicatie krijgt. Vanaf 1 juni stuurt het Ciz iedere week een brief aan zo’n 1.000 cliënten of hun wettelijk vertegenwoordiger. Daarin wordt deze ‘herindicatie’ toegelicht. Als het medisch dossier duidelijk is, besluit het Ciz een of er een nieuwe indicatie afgegeven kan worden. En licht dit in een persoonlijk gesprek toe. Als het Ciz nog vragen heeft over het dossier of de zorgbehoefte, dan wordt voor dit besluit een gesprek gepland met de cliënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger.

Vòòr 1 november bericht

Cliënten ontvangen het indicatiebesluit zo snel mogelijk, in ieder geval voor 1 november. Dat besluit treedt 1 januari 2016 in werking. Cliënten waarvan hun zorgbehoefte niet in de Wlz valt krijgen het advies hun zorgbehoefte te bespreken met hun gemeente of hun zorgverzekeraar.

Om de ruim 13.000 cliënten de komende maanden een nieuwe indicatie te kunnen geven, heeft het Ciz behandelaars en onderzoekers in het hele land vrijgemaakt om deze dossiers te kunnen beoordelen. Cliënten die in de zomer met vakantie zijn, kunnen aan het Ciz aangeven vanaf welk moment zij weer bereikbaar zijn. Het onderzoek voor de herindicatie wordt dan tijdelijk uitgesteld. Met cliënten die tijdens onderzoek in het ziekenhuis verblijven wordt besproken of het onderzoek kan doorgaan, of dat op een later moment dit jaar de zorgbehoefte wordt vastgesteld.

Meer informatie

Bij de brief die alle ruim 13.000 cliënten de komende maanden ontvangen, wordt ook een informatiefolder meegestuurd. Die is ook hier te lezen. (Pdf)

Voor meer informatie en vragen kun je ook op de website van het Ciz terecht.

Bron: loc.nl 

Dit bericht is 852 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail