SP Alphen bang voor toename psychisch verwarde personen

Facebooktwitterlinkedinmail

depressie , verward

8 juni 2015 – Een effect van de veranderingen vanaf 1 januari in het Sociaal Domein is de mogelijkheid dat mensen met een psychische ziekte, die daaraan toe zijn, zelfstandig kunnen gaan wonen. Zij komen dan in aanmerking voor ambulante begeleiding. De SP maakt zich zorgen over het aantal ‘verwarde mensen’ op straat.

Speciale teams van professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke begeleiders en professionals uit andere disciplines (de wijkteams) bezoeken de mensen die opgenomen zijn geweest in een psychiatrische kliniek.

Volgens een systeem van informatieoverdracht binnen de disciplines van wijkteams kan worden ingegrepen bij tijdelijke terugval. De werkelijkheid is dat deze terugvallen veelal tijdig worden herkend. Maar, er is geen enkel systeem dat zo perfect is dat alle risico’s voor 100 procent worden afgedekt. Daar komt bij dat door de toenemende dynamiek en de vele maatschappelijke veranderingen het aantal gevallen van psychisch verwarring toeneemt.

Er heerst echter een taboe op psychische ziekten. De verschijningsvormen zijn divers en in tegenstelling tot ernstige lichamelijke ziekten overheerst onbekendheid. Psychische ziekten zijn geen populair gespreksonderwerp. Psychisch verwarde mensen kunnen op weinig tot geen begrip in de samenleving rekenen. Door onbekendheid worden psychische ziekten vaak pas onderwerp van het maatschappelijk debat als het geëscaleerd is. Zo weet ook de gemeente Alphen aan den Rijn.

GGZ
De wettelijke verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid is op gemeentelijk niveau onderdeel van de burgemeestersportefeuille. ‘Door de landelijke bezuinigingen op de GGZ ziet men in de pers steeds meer meldingen van een toename van verwarde personen op straat’, stelt de Socialistische Partij (SP).

Fractievoorzitter Ronald Geurts wil daarom van het college weten of per Alphense kern kan worden aangegeven: hoeveel incidenten met verwarde personen zich er in de eerste 5 maanden van 2015 in de gemeente hebben afgespeeld. En: in hoeverre de openbare orde bij deze incidenten in gevaar is geweest?

Verder vraag de SP zich af hoe de contacten met de GGZ verlopen. ‘Heeft u regelmatig overleg met de GGZ? Zo ja, wat is de frequentie van het overleg en is tijdens uw overleg de problematiek rond verwarde personen aan de orde geweest en wat is daar uitgekomen? Zo nee, waarom is er geen regelmatig overleg?’

Het college beraadt zich over deze vragen.

Bron: dichtbij.nl 

Dit bericht is 874 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail