Scholen verplicht om pesten aan te pakken

Facebooktwitterlinkedinmail

Unknown

Scholen moeten voortaan verplicht een lesprogramma tegen pesten gebruiken, een antipestcoördinator aanstellen en actief monitoren of er op school wordt gepest. Dat stellen staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs en Kinderombudsman Marc Dullaert in een gezamenlijk plan van aanpak.

Aanleiding voor het plan was de zelfmoord van twee leerlingen die op school gepest zouden zijn. Ook pesten via het internet moet worden tegengegaan. Elke school moet het pesten goed aanpakken; daar gaat de Inspectie van het Onderwijs op toezien. Mocht een leerling worden gepest, dan moet de school helpen. Met klachten daarover kan de familie bij de Kinderombudsman terecht. Gaat het om strafbare feiten, dan moet de school aangifte doen.

Eerst moet nog een effectief lesprogramma worden gevonden. Een commissie van experts gaat daarvoor criteria opstellen, onder begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut. Ook moeten docenten meer bijscholing krijgen en de lerarenopleidingen meer aandacht gaan besteden aan pesten.

Bron: nji.nl 

Dit bericht is 2613 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail