Scholen mogen zelf antipestprogramma kiezen

Facebooktwitterlinkedinmail

Pesten+op+school

Scholen mogen zelf bepalen welk antipestprogramma ze gebruiken. Dat blijkt uit een akkoord dat staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft gesloten met de VO-raad en de PO-Raad, de koepelorganisaties in het basis- en voorgezet onderwijs.

De scholen moeten wel kunnen aantonen dat hun aanpak werkt en dat de kinderen er baat bij hebben. Ook moeten ze zorgen voor een aanspreekpunt binnen de school waar leerlingen en ouders terechtkunnen.

In het wetsontwerp Sociale veiligheid op school, dat Dekker dit voorjaar presenteerde, stond dat scholen verplicht een bewezen effectief antipestprogramma moeten gebruiken. Zowel de koepelorganisaties als de Onderwijsraad protesteerden daartegen.

Om scholen te helpen bij het kiezen van een antipestaanpak stellen de sectorraden in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut en het Centrum School en Veiligheid informatie beschikbaar over bewezen effectieve programma’s en methodes. Ook faciliteren zij kennisuitwisseling tussen scholen en samenwerking met experts.

De nieuwe afspraken gaan in het schooljaar 2015-2016 in.

Bron: nji.nl

Dit bericht is 2148 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail