Schippers presenteert Trimbos rapport over depressiepreventie

Facebooktwitterlinkedinmail

Schermafbeelding 2015-05-07 om 09.27.50

Minister Schippers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de strategische verkenning depressiepreventie. In de verkenning heeft het Trimbos-instituut bekeken welke partijen betrokken moeten worden bij de aanpak van 6 groepen die een hoog risico hebben op depressie.

Strategische Verkenning depressiepreventie

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u de door Trimbos opgestelde strategische verkenning depressiepreventie aan. In de verkenning is bekeken welke partijen betrokken moeten worden bij de aanpak van de zes geselecteerde hoogrisicogroepen (pas bevallen moeders, jongeren: VMBO-leerlingen en KOPP/KVO1-kinderen, huisartsenpatiënten, werknemers in stressvolle beroepen, chronisch zieken en mantelzorgers). In de strategische verkenning zijn op basis van gesprekken met een groot aantal veldpartijen de specifieke aspecten van deze risicogroepen beschreven en wordt een indicatie gegeven op welke wijze effectief interventies voor de hoogrisicogroepen kunnen worden gerealiseerd.

Door de veldpartijen wordt het belang onderschreven van een gerichte aanpak van depressiepreventie voor de geselecteerde hoogrisicogroepen. Teneinde de incidentie van depressie daadwerkelijk en substantieel te verminderen dient hierop te worden ingezet. Een gerichte aanpak betekent een standaardisering van aanpak van depressiepreventie: in signalering, toeleiding en uitvoering van effectieve interventies, in samenwerking met betrokken partijen. Het ministerie van VWS gaat hierover met betrokken partijen in gesprek om in een landelijk kader, waarbinnen coördinatie en implementatie–ondersteuning een vereiste is, gerichte aanpak te organiseren.

Ik zal u in het kader van het Nationaal Programma Preventie informeren over het vervolgtraject rondom depressiepreventie

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers
1 kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van verslaafde ouders

Bijlage

Rapport van het Trimbos-instituut over depressiepreventie. Het Trimbos-instituut heeft gekeken welke partijen betrokken moeten worden bij de aanpak van 6 geselecteerde groepen met een hoog risico op depressie. Deze groepen zijn pas bevallen moeders, jongeren, huisartspatiënten, chronisch zieken, mantelzorgers en werknemers.

Download “Depressiepreventie: gerichte aanpak voor risicogroepen”

PDF document | 36 pagina’s | 4,1 MB Rapport | 06-05-2015

Bron: rijksoverheid.nl 

Dit bericht is 958 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail