Rondetafelgesprekken over verplichte geestelijke gezondheidszorg

Facebooktwitterlinkedinmail

kamercommissie

Op maandag 20 januari van 10.00 tot 15.30 uur organiseert de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een serie rondetafelgesprekken over de regels voor het verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis.

Tijdens de rondetafelgesprekken laten onder anderen wetenschappers, juristen en bestuurders hun licht schijnen over het voorstel voor een Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. In dit wetsvoorstel staan regels voor bijzondere situaties waarin het noodzakelijk is om verplichte geestelijke gezondheidszorg te verlenen.

Verplichte geestelijke gezondheidszorg
Gewoonlijk kan niemand een burger verplichten om bepaalde vormen van zorg te ondergaan. Dat kunnen zorgaanbieders niet en ook de overheid heeft daartoe geen bevoegdheid. Maar in bijzondere situaties is de overheid verplicht om medeburgers te beschermen en noodzakelijke zorg te verlenen. In het uiterste geval gebeurt dit tegen de wil van een persoon. Een voorbeeld van zo’n situatie is als de weigering van noodzakelijke zorg de veiligheid van andere burgers in gevaar brengt. Ook is het mogelijk dat een persoon zelf niet meer in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn situatie.

PROGRAMMA RONDETAFELGESPREKKEN

In drie ronden komen deskundigen aan het woord over het wetsvoorstel.

Blok 1 – Wetenschappers/artsen 10.00-11.30 uur

• Prof.dr. L. de Haan, voorzitter werkgroep MDR dwang AMC/UvA
• Mr.dr. R. Keurentjes, rechter te Groningen
• Mr.drs. R. Zuijderhoudt, psychiater en gezondheidsjurist
• Dhr. A. Rutgers (geneesheer-directeur), dhr. Dr. A. Hondius, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)
• Dhr. J. Dute, College voor de Rechten van de Mens

Blok 2 – Juridisch en formele kader 11.35-13.05 uur

• Mw. J. de Vries, Inspectie voor de Gezondheidszorg
• Mw. J. Visscher, Vereniging Nederlandse Gemeenten
• Dhr. F. Bakker, Raad voor de Rechtspraak
• Dhr. H. van Dijk, Politie Amsterdam-Amstelland
• Mw. B. de Ruijter, officier van justitie arrondissementsparket Rotterdam Expertisecentrum medische zaken, portefeuille Bopz
• Dhr. H. Korvinus, hoofdofficier arrondissementsparket Den Haag, portefeuillehouder Forensische Zorg
• Mw. L. van de Puttelaar, Orde van Advocaten
• Dhr. Mr. B. Koelewijn, Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Pauze – 13.05-14.00 uur

Blok 3 – Vertegenwoordigers GGZ/ervaringsdeskundigen 14.00-15.30 uur

• Mw. Drs. C. van der Hoeven, Landelijk Platform GGZ
• Dhr. T.P. Widdershoven, Stichting PVP
• Mw. H. van der Wal, GGZ Nederland
• Dhr. B. Stavenuiter, Ypsilon
• Mw. Mr.drs. M. van Hamersveld, Reinier van Arkel groep
• Dhr. T. Vriens, Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen

VERGADERINFORMATIE

Het wetsvoorstel, inclusief adviezen van de Raad van State en verschillende wijzigingen, is te lezen onder punt 1 van de agenda.

Live volgen
De vergadering duurt van 10.00 tot 15.30 uur en is in de Groen van Prinstererzaal. Via deze website is de vergadering live te volgen, in video en in audio.

Bron: tweedekamer.nl

Dit bericht is 2033 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail