Richtlijn voor behandelen stemmingsproblemen jeugdhulp online

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugdzorgg

De nieuwe Richtlijn Stemmingsproblemen in de jeugdhulp beschrijft hoe je een kind of jongere met stemmingsproblemen het beste kunt helpen, wanneer je het kind extra in de gaten moet houden en op welk moment je gespecialiseerde hulp moet inschakelen. De richtlijn is op 25 maart gepubliceerd.

De richtlijn gaat over jeugdigen die (vermoedelijk) kampen met stemmingsproblemen of stemmingsstoornissen. Onder stemmingsproblemen verstaan we bepaalde emotionele problemen die langer dan twee weken duren. Het gaat om verdriet, somberheid of labiel zijn. Met stemmingsstoornissen bedoelen we depressieve, dysthyme en bipolaire stoornissen.

‘Door de richtlijn is er meer aandacht hebben voor stemmingsproblemen dan voorheen.’

De richtlijn laat zien welke kinderen en jongeren extra risico lopen op stemmingsproblemen en welke signalen kunnen wijzen op stemmingsproblemen. Daarnaast gaat de richtlijn in op geschikte instrumenten voor het onderzoeken van de ernst en omvang van de problemen. Ook biedt de richtlijn een overzicht van aanbevolen interventies bij zowel stemmingsproblemen als -stoornissen. Omdat suïcidale gedachten en handelingen in deze groep vaker voorkomen, besteedt de richtlijn hieraan ook aandacht.

De Richtlijn Stemmingsproblemen in de jeugdhulp is voorzien van vijf praktische werkkaarten voor professionals. Er is ook een cliëntversie beschikbaar. De richtlijn is geautoriseerd door de beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers.

Bron: nji.nl / richtlijnenjeugdhulp.nl

Dit bericht is 2736 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail