Richtlijn gedragsproblemen beter toegankelijk voor professionals en cliënten

Facebooktwitterlinkedinmail

richtlijnen jeugdzorg

De jeugdzorgrichtlijn Ernstige gedragsproblemen is voortaan goed te raadplegen vanaf pc, laptop, tablet en mobiele telefoon. Beroepskrachten en cliënten kunnen op de vernieuwde website Richtlijnenjeugdzorg.nl informatie makkelijker vinden.

De vernieuwde website biedt via een menustructuur alle informatie goed leesbaar aan. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer signalering en diagnostiek, interventies en opvoedtechnieken. De site belicht de wetenschappelijke onderbouwing en de praktische toepassing van de richtlijn en beschrijft ervaringen van beroepskrachten, cliënten en ontwikkelaars.

De richtlijn Ernstige gedragsproblemen is de eerste van veertien richtlijnen die de komende jaren ontwikkeld worden voor jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers in de jeugdzorg. Richtlijnen helpen hen om samen met hun cliënten te beslissen over een effectieve aanpak. Er zijn richtlijnen in voorbereiding over uiteenlopende onderwerpen, zoals ADHD, problematische gehechtheid en uithuisplaatsing.

Bron: nji.nl 

Dit bericht is 3249 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail