Richtlijn autisme mikt op vroege herkenning

Facebooktwitterlinkedinmail

2play autisme

Ouders/verzorgers van kinderen en jongeren met een Autismespectrumstoornis (ASS) hebben baat bij een zo vroeg mogelijke ondersteuning bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind.

De JGZ-richtlijn Autismespectrumstoornissen – Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek– besteedt expliciet aandacht aan vroege signalen van ASS en aan de kwaliteit en bruikbaarheid van signalerings- en screeningsinstrumenten. Hiermee wordt beoogt in een vroeg ontwikkelingsstadium gedrags- en ontwikkelingskenmerken te signaleren die indicerend kunnen zijn voor een autismespectrumstoornis (ASS).

Daarnaast komt in deze richtlijn de begeleiding van kinderen en jongeren en hun ouders gedurende de periode van onzekerheid voorafgaand aan de diagnose aan bod. Evenals de samenwerking met en het benutten van expertise van aanpalende disciplines, zoals huisarts, kinderartsen, kinderpsychiaters, psychologen en (ortho)pedagogen.

De moeder van de tweejarige Marieke uitte haar zorg over de motorische ontwikkeling van haar kind. Ze liep nog erg wankel, steeds zoekend naar evenwicht. Bij doorvragen naar niet alleen de grove, maar ook de fijne motoriek kwam een verrassend antwoord: ‘Nee, de fijne motoriek is juist uitstekend. Ze kan heel erg goed stapelen, vooral blikjes. Je hoeft haar maar een doos met blikjes te geven en ze kan daar uren zoet mee spelen. Blikjes zijn haar favoriete speeltjes.’

De jgz-richtlijn Autismespectrumstoornissen helpt om in een vroeg stadium gedrags- en ontwikkelingskenmerken te signaleren die kunnen wijzen op een autismespectrumstoornis (ASS).

De richtlijn is met name gericht op het signaleren van kenmerken op het gebied van communicatie en socialisatie die kunnen wijzen op een ASS. De richtlijn geeft aanwijzingen voor de signalering en behandeling bij twee leeftijdscategorieën: 0- tot 4-jarigen en 4- tot 19-jarigen.

De ouders van Sem (2,5 jaar) hadden geen zorgen over hem, de JGZ-professional daarentegen wel. Hij sprak nog maar een paar woordjes, maar dan meer in de zin van benoemen van een waargenomen voorwerp dan in de zin van communicatie met een ander. Op vragen naar de manier hoe hij zijn wensen kenbaar maakt, antwoordde moeder: ‘Daar is hij heel duidelijk in. Hij pakt mijn hand en brengt deze naar het gewenste object.’

De diagnose ASS komt gemiddeld rond het 6e levensjaar. Ouders lopen tegen problemen aan en vragen hulp, meestal eerst aan artsen en verpleegkundigen. Met deze richtlijn kunnen kinderen met mogelijke ASS al voor hun 5e jaar gerichte hulp krijgen.

De richtlijn is tot stand gekomen met inbreng van beroepsgroepen uit de jgz, brancheorganisaties en vertegenwoordigers van ouders en kinderen.

Bron: nji.nl/ ncj.nl 

Dit bericht is 2904 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail