RIBW Arnhem start unieke methode voor activering

Facebooktwitterlinkedinmail

280612AVVdagbestvoucher

Deze maand vinden 500 cliënten van RIBW Arnhem & Veluwe Vallei een dagbestedingsvoucher op de deurmat.

Een voor de ggz unieke manier om mensen te activeren. De voucher geeft cliënten namelijk inzicht in de mogelijkheden voor dagbesteding en draagt bij aan het vergroten van hun kracht, regie, zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij.Deelname aan de maatschappij geeft kwetsbare mensen het gevoel er (weer) bij te horen. Meedoen zorgt voor kracht en zelfvertrouwen. Dagbesteding is een instrument dat hieraan bijdraagt. Om die participatie nog meer te stimuleren, introduceert de RIBW AVV in juni de dagbestedingsvoucher.

Daarmee krijgen circa 500 cliënten een middel in handen dat inzicht geeft in de mogelijkheden op het gebied van dagbesteding en (vrijwilligers)werk en hen stimuleert zelf op zoek te gaan. De voucher stimuleert de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten. Het is onderdeel van een aantal participatiebevorderende instrumenten die RIBW AVV de komende jaren invoeren.

Digitale kaartenbak
De persoonlijke dagbestedingsvoucher geeft toegang tot de digitale kaartenbak: een online overzicht van ruim 250 activiteiten en mogelijkheden voor dagbesteding en (vrijwilligers)werk in Arnhem en het valleigebied. Cliënten kunnen zich hierop oriënteren en zich aanmelden.

Gezamenlijk aanbod
Het aanbod bestaat uit voorzieningen die zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn. RIBW AVV werkt samen met andere organisaties die ook eigen dagbestedingsvoorzieningen hebben, zoals KUNSTportaal en het onlangs geopende In de Weerd in Arnhem.

Verschuiving
Met de voucher wordt activering van onderaf gestimuleerd. Het is een belangrijke verschuiving van een situatie waarin een RIBW cliënten mogelijkheden aanreikt, naar de cliënt die zelf wordt geprikkeld om zich te oriënteren. Cliënten kunnen hun dagbestedingsindicatie naar eigen inzicht inzetten.

Maatregelen voor meer participatie
Naast de voucher gaat RIBW AVV dit jaar ook een participatiemarkt organiseren, gekoppeld aan de voucher. Bij alle participatiebevorderende middelen van de RIBW draait het om herstel, eigen regie, zelfredzaamheid en participatie. Zo wordt niet alleen aan individuele ontplooiing gewerkt, maar ook aan de opbouw van de samenleving, in wijk, dorp of stad.

In lijn met Wmo en HEE
Participatiebevorderende instrumenten zoals de voucher sluiten goed aan bij ontwikkelingen als de Wmo. De invoering van de voucher gaat gelijk op met de introductie van HEE bij de RIBW AVV. HEE staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid.

Verankering
Het is een benadering die de ggz landelijk stimuleert om herstelondersteunend te werken en uitgaat van mogelijkheden en eigen kracht van mensen met een psychiatrische problematiek. De komende jaren gaat RIBW AVV deze principes verankeren in de organisatie. De officiële aftrap vindt plaats in september.

Bron: ribwallinatie.nl 

Dit bericht is 4656 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail