Reactie GGZ Nederland op meldactie ambulantisering LPGGZ

Facebooktwitterlinkedinmail

logo-meld-je-zorg_350x92

Vandaag bracht het Landelijk Platform ggz de resultaten naar buiten van de Meldactie Ambulantisering. Uit de meldactie komen een aantal knelpunten rondom ambulantisering naar voren.

Ambulantisering is een ontwikkeling is die we met zijn allen willen. Maar het tempo waarin het aantal bedden wordt afgebouwd loopt niet synchroon met de opbouw van de ambulante zorg. GGZ Nederland waarschuwt al enige tijd tegen te snelle en te rechtlijnige wijze van ambulantiseren. De signalen die nu van het LPGgz komen, wijzen erop dat de ambulantisering niet in alle gevallen zorgvuldig gebeurt of dat er voldoende rekening gehouden is met de randvoorwaarden voor een zorgvuldige vermindering van het aantal bedden. We denken dat het belangrijk is dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders specifiek kijken naar een aantal punten:

  • ambulante vormen van zorg, die klinische opnamen beperken en verkorten (FACT, IHT, ambulante behandeling)
  • vormen van crisiszorg
  • dekkende tarieven om te voorkomen dat zorgaanbieders gedwongen worden om te bezuinigen op cruciale functies.

Maar de genoemde problemen hebben ook te maken met wonen en dagbesteding. We willen graag in gesprek met de gemeenten op om samen met zorgaanbieders te kijken naar de beschikbaarheid van dagbesteding, ambulante begeleiding en passende woonvormen.

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 2082 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail