PvdA wil onderzoek naar eigen bijdrage kindpsychiatrie

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugdzorgg

De PvdA wil dat staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) onderzoek doet naar de eigen bijdrage die ouders van kinderen die zijn aangewezen op jeugdpsychiatrie, moeten betalen. Dat zegt Tweede Kamerlid Loes Ypma tegenover NU.nl.

Afgelopen weekend nam het PvdA-congres een motie aan die de Tweede Kamer-fractie opriep de eigen bijdrage van tafel te vegen. “Dat is een uitspraak van de leden die zwaar weegt”, aldus Ypma.

Per 1 januari 2015 moeten ouders met kinderen die gebruik maken van de jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg), een ouderbijdrage betalen, omdat die zorg vanaf dit jaar onder de Jeugdwet valt.

Die eigen bijdrage kan dan oplopen tot 1.500 euro per jaar. Het kabinet stelt dat ouders met kinderen in een dergelijke instelling een financiële bijdrage moeten leveren, omdat de instelling in de onderhoud van de kinderen voorziet. Dat zijn kosten die ouders normaliter zouden maken voor bijvoorbeeld eten en drinken. Het gaat hierbij om een groep van vijfduizend kinderen die sinds een kleine drie weken onder de Jeugdwet valt.

Ypma wil dat het kabinet in kaart brengt wat voor problemen deze groep ondervindt en of de ouders onevenredige kosten maken.

Ongelijke behandeling

Volgens de SP moet de maatregel zo snel mogelijk worden geschrapt, zegt Kamerlid Tjitske Siderius. “Wat we zien is een ongelijke behandeling. Bij kinderen met een gebroken been vinden we dat we solidair moeten zijn en willen we voor die groep betalen, maar bij kinderen met een psychische stoornis niet.”

“Bovendien maken we nu onderscheid tussen volwassen, die bij psychiatrische hulp een maximum bedrag van 375 euro betalen omdat dat onder de eigen risico in de zorgverzekering valt, terwijl dat bij kinderen kan oplopen tot 1.500 euro omdat de zorg nu via de gemeenten is geregeld”, aldus Siderius.

Zij vreest voor een vorm van ‘elitezorg’ waarbij alleen ouders die het breed hebben de juiste zorg voor hun kind kan betalen.

Steun

Om de wet aan te passen heeft de SP de steun nodig van de PvdA en D66.

Magda Berndsen(D66) wil nog eens goed kijken naar de wet. “Wij waren er principieel op tegen dat de jeugd-GGZ bij de gemeenten terecht kwam. D66 wilde dat bij de zorgverzekeraars laten zodat de eigen bijdrage niet zo hoog zou uitvallen”, zegt Berndsen. “Nu ontstaan dit soort problemen. Als we het gaan aanpassen moet daar wel dekking voor worden gevonden.”

Volgens Mona Keijzer (CDA) gaat het om 1,5 miljoen euro. “Dat moeten we kunnen regelen.”

Maar dat gaat niet zo makkelijk, zegt Ypma. “We hebben een groep van 35.000 kinderen die al veel langer is aangewezen op hulp van de jeugd-GGZ en die ouders betalen al jaren een eigen bijdrage. We moeten geen onderscheid maken tussen de groep van onder andere mishandelde kinderen; slachtoffers van loverboys en de nieuwe groep.” Bovendien is de wet, waar D66 en CDA overigens mee instemden, pas net in werking getreden.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Martin van Rijn. De SP zal de PvdA oproepen gehoor te geven aan de uitspraak van het PvdA congres. De VVD wacht het debat af. “Wij reageren niet op moties die zijn aangenomen door congressen”, zegt een woordvoerder.

Bron: nu.nl 

Dit bericht is 2334 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail