Psychische kwetsbaarheid al op jeugdige leeftijd zichtbaar

Facebooktwitterlinkedinmail

allocht

Het verhoogde risico op psychose bij mensen uit een etnische minderheid ontstaat wellicht al tijdens de tienerjaren. Dat blijkt uit onderzoek van het VUMC onder 1500 Nederlandse kinderen in de laatste jaren van de basisschool en de eerste jaren in het middelbaar onderwijs (gepubliceerd in Psychol Med. 2014; Epub 7 augustus).

Er werd onderzoek gedaan bij drie groepen kinderen. Kinderen van autochtone komaf, kinderen met een Marokkaanse en kinderen met een Turkse achtergrond. De kinderen kregen een enquête met vragen over psychotische belevingen, zoals ‘heb je ooit wel eens gedacht dat je berichten kreeg via radio of tv?’ of ‘hebben andere mensen jouw gedachten wel eens gelezen?’ Ook waren er vragen over hallucinaties paranoïde wanen, controlewanen en somatische wanen. Van de Nederlandse kinderen had 33% wel eens een psychotische beleving, bij de migrantenkinderen was dat 49%. Gevraagd naar de ernst (zeer vaak of grote invloed op hun leven) zijn sommige kinderen terechtgekomen in de groep met een psychotische beleving met hoge impact. Van de Nederlandse kinderen zat 3% in die groep, van de Nederlands-Marokkaanse kinderen behoorde 10% tot de groep met hoge impact.

Volgens de onderzoekers is de vragenlijst een valide instrument om kinderen te identificeren die op latere leeftijd last gaan krijgen van psychoses of andere psychiatrische aandoeningen.

Bron: Nurse Academy GGZ

Dit bericht is 3706 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail