Psychische jeugdzorg gemeenten in gevaar

Facebooktwitterlinkedinmail

transitie jeugdzorg

27 juli 2015 – Bij gemeenten moeten kinderen te lang wachten op psychische jeugdzorg. De dit jaar ingezette transitie hapert door budgettering, administratieve processen en een gebrek aan expertise. GGZ Nederland pleit in dit licht voor (boven)regionale organisatie en inkoop van jeugd-ggz.

De brancheorganisatie doet deze aanbeveling op basis van haar tweede monitor voortgang Jeugdwet 2015 onder 27 instellingen voor jeugd-ggz. Kinderen met (urgente) hulpvragen blijken daar in sommige gemeenten nu te lang op te moeten wachten. (Boven)regionale samenwerking tussen gemeenten en regio’s kan wachtlijsten en opnamestops voorkomen, aldus GGZ Nederland.

Opnamestops
Hoewel gemeenten en zorgaanbieders steeds beter op elkaar ingespeeld raken, blijven er grote verschillen tussen de regio’s bestaan, blijkt uit de monitor. Er zijn grote zorgen over de budgetten voor de tweede helft van dit jaar. Tweederde van de instellingen verwacht in de tweede helft van 2015 (langere) wachtlijsten, omdat zij door de met de gemeenten afgesproken productiegrenzen heen zullen breken. Als het huidige beleid niet tussentijds wordt bijgesteld, moeten instellingen in sommige gemeenten met langere wachtlijsten gaan werken of opnamestops hanteren.

Onbekendheid met jeugd-ggz
Eénderde van de instellingen signaleert nu al wachtlijsten voor een intakegesprek met de gemeentelijke wijkteams. De helft van de instellingen ervaart ook knelpunten na doorverwijzing van cliënten naar de ggz. Dat is met name te wijten aan de onbekendheid van wijkteams met jeugd-ggz problematiek en met het aanbod van jeugd-ggz.

Schaalgrootte en kennisuitwisseling
GGZ Nederland wijst erop dat een bepaalde schaalgrootte onontbeerlijk is om goede specialistische zorg te kunnen leveren. Dat dient hoog op de agenda te staan bij de inkoopgesprekken voor 2016. Daarnaast is het van groot belang dat zowel gemeenten als zorgaanbieders blijven investeren in de samenwerkingsrelatie en de transitie. Door kennisuitwisseling onderling en deskundigheidsbevordering over de jeugd-ggz bij wijkteams, inkopers en beleidsmakers kan er een efficiënte ketensamenwerking ontstaan. De monitor toont aan dat in gevallen waar ggz-aanbieders en wijkteams al vroeg in het traject actief samenwerken er een betere toeleiding naar jeugd-ggz plaatsvindt.

Administratieve processen uniformiseren
Tweederde van de instellingen voor jeugd-ggz heeft te maken een grote achterstand bij het factureren. Omdat zij met verschillende gemeenten samenwerken, met elk hun eigen eisen, worden de zorgaanbieders geconfronteerd met veel variatie in administratieve processen. GGZ Nederland pleit daarom voor een snelle uniformering en het gebruik van standaarden om tegen te gaan dat de administratie belasting ten koste gaat van de zorg.

Aanbevelingen
GGZ Nederland geeft een aantal aanbevelingen om al deze problemen het hoofd te kunnen bieden. Wachtlijsten kunnen volgens de organisatie alleen worden ingekort of voorkomen door (boven)regionale samenwerking. (Boven)regionale samenwerking is ook noodzakelijk om de werkdruk te verlagen en expertise bij de ggz-aanbieders aan boord te houden. Tegelijk pleit GGZ Nederland voor deskundigheidsbevordering en methodiekontwikkeling van wijkteams, naast standaardisering van de administratieve processen bij de gemeenten.

Bron: Gemeente.nu

Dit bericht is 1537 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail