Prinsjesdag: zorg voor GGZ-patiënten in gevaar door overhaaste decentralisatie

Facebooktwitterlinkedinmail

prinsjesdag1_0

De vandaag gepresenteerde miljoenennota voor 2015 verhult dat de overheid nog steeds geen duidelijkheid geeft over de hoeveelheid beschikbare geestelijke gezondheidszorg in 2015. Het enorme tempo van de transitie en decentralisatie van de jeugd- en langdurige zorg en de blijvende onduidelijkheid over de uitvoering en de inkoop bedreigen de continuïteit en kwaliteit van zorg.

Een week geleden opende premier Rutte het nationale congres ‘Anders denken over psychische aandoeningen’. Hij verklaarde toen dat het Kabinet zich nadrukkelijk wil inzetten voor het bestrijden van vooroordelen. In de participatiesamenleving moet iedereen mee kunnen doen, ook mensen met een psychische aandoening.

GGZ Nederland juicht die betrokkenheid van het Kabinet toe. Het congres markeerde een omslag in denken en gedrag van de overheid. Tegelijkertijd maken we ons grote zorgen over de werkelijkheid waarin patiënten, professionals en instellingen op dit moment hun weg moeten vinden.

De overhaaste decentralisatie naar gemeenten en het scherpe inkoopbeleid van verzekeraars maken dat het budget voor de ggz, waarover afspraken zijn gemaakt in het Bestuurlijk Akkoord toekomst ggz, bij lange na niet beschikbaar komt voor zorg aan patiënten.

Patiënten en professionals in de ggz weten op dit moment nog altijd niet waar ze in 2015 aan toe zijn. Ondertussen raken steeds meer medewerkers in de ggz hun baan kwijt, waardoor kennis en expertise voor de ggz blijvend verloren dreigen te gaan.

Premier Rutte omarmde op het congres de opvatting dat voor mensen met een psychische aandoening ‘werk geneest’. Maar dit vereist wel de beschikbaarheid van werk en de begeleiding door deskundige medewerkers. Van ‘meedoen’ komt voor patiënten in de ggz niet veel terecht als ten gevolge van de decentralisaties vormen van dagbesteding en toeleiding naar werk verdwijnen.

GGZ Nederland roept daarom het Kabinet op zijn woorden van vorige week kracht bij te zetten en bij alle veranderingen in de inrichting van de ggz verantwoordelijkheid te nemen voor de continuïteit en beschikbaarheid van zorg.

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 2724 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail