Positieve psychologie werkt maar beter onderzoek is nodig

Facebooktwitterlinkedinmail

Unknown-1

Hebben positief psychologische interventies effect? Een recente meta-analyse toont aan van wel, maar de kwaliteit van de studies over dit onderwerp moet wel omhoog.

Volgens de World Health Organization (WHO) gaat gezondheid niet alleen over de afwezigheid van ziekte. Welbevinden, veerkracht en de invulling die iemand aan zijn of haar leven geeft zijn minstens zo belangrijk voor hoe gezondheid ervaren wordt. Steeds vaker worden positief psychologische interventies ingezet om deze doelen te bereiken. Maar werken deze interventies eigenlijk wel?

Meta-analyse
Via een meta-analyse is de effectiviteit van positief psychologische interventies onderzocht. In totaal werden 39 studies meegenomen met daarin 6.139 proefpersonen die willekeurig over een interventiegroep en een controlegroep werden verdeeld. Op de nameting bleken de positief psychologische interventies significant te hebben bijgedragen aan een hoger subjectief en psychologisch welbevinden, en een vermindering van depressieve symptomen.

In de follow-up na drie tot zes maanden waren de effecten op welbevinden nog steeds significant, al waren de effecten klein.

Wisselende kwaliteit
Verschillende variabelen voorspelden het effect op depressie: interventies waren effectiever als ze langer duurden en face to face aangeboden werden, als de werving via de gezondheidszorg liep en als de studie zelf van lagere kwaliteit was. De kwaliteit van de studies was wisselend. Veel studies namen niet de regels in acht die gelden bij een goed gerandomiseerd onderzoek, zoals een analyse van de uitvallers en een adequate powerberekening.

Meer studie nodig
Positief psychologische interventies kunnen ingezet worden bij het verhogen van veerkracht en het bevorderen van herstel na ziekte. Meer en betere studies zijn nodig om de bewijskracht van positief psychologische interventies te versterken.

Lees meer over de definitie van mentale gezondheid van de WHO.

Linda Bolier, Merel Haverman, Gerben J. Westerhof, Heleen Riper, Filip Smit and Ernst Bohlmeijer  Positive psychology interventions: a meta-analysis of randomized controlled studies, BMC Public Health 2013, 13:119  (abstract)

Meer informatie:
Linda Bolier  lbolier@trimbos.nl

Bron: trimbos.nl 

Dit bericht is 5300 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail