Per Saldo: te veel mensen nog niet uitbetaald

Facebooktwitterlinkedinmail

pgb

In totaal zijn er nu 68.000 vaste maandloners betaald en zijn de achterstanden van eind januari weggewerkt. Dit koppelde staatssecretaris Van Rijn gisterenavond terug aan de Tweede Kamer. Voor Per Saldo betekent deze brief niet dat de chaos is opgelost. Daarvoor krijgt de vereniging nog te veel meldingen binnen van mensen die hun maandloon over januari nog niet hebben ontvangen.

Vorige week was er een spoeddebat over de chaos met de betalingen bij de SVB, zie Tweede Kamer in spoed bijeen vanwege problemen trekkingsrecht. Daarin zegde de staatssecretaris toe PDF-bestanddinsdag 17 februari de Kamer te informerenover het wegwerken van de werkvoorraad, over de betalingen aan maandloners en over de uitbreiding van het Rapid Response Team. Dinsdag na het reces op 24 februari zal hij een nieuwe voortgangsrapportage sturen over de voortgang bij de declaraties, over het oplossen van de communicatieklachten van Per Saldo en informatie over niet ingediende declaraties.

Rapid response team

De staatssecretaris beschrijft in PDF-bestandzijn brief hoe het Rapid Response Team werkt bij de SVB. Het is een speciaal team van de SVB dat de bevoegdheid heeft de acute problemen op te lossen. Van Rijn schrijft: “Meldingen van cliënten die bij Per Saldo binnenkomen, worden door Per Saldo beoordeeld op urgentie. Indien sprake is van urgente situaties, worden die met informatie die nodig is om de uitbetaling te doen, doorgestuurd naar het RRT (Rapid Response Team) van de SVB. Dit gebeurt tweemaal per dag. Het RRT  hanteert vervolgens een werkwijze die er in hoofdlijnen op neerkomt dat er binnen 3 werkdagen een betaalopdracht aan de bank wordt gegeven, zodat het geld binnen 5 werkdagen op de rekening van de zorgverlener kan staan.”

Geen contact/niet betaald

Het klopt dat Per Saldo de meldingen doorstuurt. De ingevulde formulieren gaan elke dag naar het Rapid Response Team van de SVB. Maar de SVB is verantwoordelijk voor het oplossen en het afhandelen van de gemelde problemen. De staatssecretaris schrijft ook dat dit team is uitgebreid. Helaas krijgt Per Saldo nog steeds te veel signalen dat melders niet betaald zijn en erger, dat er door de SVB nog helemaal geen contact is gezocht. Daarom heeft de vereniging gisteren bij de mogelijkheid om de problemen te melden een derde meldmogelijkheid toegevoegd: hebt u al eerder bij Per Saldo gemeld dat uw zorgverlener niet of maar deels is uitbetaald, vult u dan het formulier Probleem SVB al eerder gemeld in.

Per Saldo vraagt zich af: Is de ict op orde? Zijn processen goed ingericht?

Per Saldo is blij dat de Tweede Kamer bovenop de problemen zit en steeds om voortgangsrapportages vraagt, maar voorlopig zijn er nog altijd veel te veel problemen die direct opgelost moeten worden. De vereniging vindt dan ook dat er snel werk moet worden gemaakt van de uitvoeringstoets. Bij een dergelijke toets onderzoekt een onafhankelijke deskundige organisatie of de ict-systemen op orde zijn voor de taken die ermee moeten worden gedaan en of de processen goed zijn ingericht. Met een dergelijk onderzoek zal duidelijk worden waarom het zo mis kon gaan en belangrijker, hoe het op te lossen is.

Dit bericht is 3260 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail