Partnergeweld succesvol te stoppen door inzet mentormoeders

Facebooktwitterlinkedinmail

geweld

Wereldwijd varieert het aantal vrouwen dat te maken heeft met partnergeweld tussen de 15 en 71 procent. Ook in Nederland hebben veel vrouwen die een huisarts bezoeken te maken met partnergeweld.

Gert-Jan Prosman van het Radboudumc deed onderzoek onder Rotterdamse huisartspraktijken en vond dat 30 procent van de vrouwelijke patiënten die de huisarts bezochten ooit slachtoffer is geweest van partnergeweld. De helft van deze vrouwen heeft depressieve klachten. Ondanks de omvang van dit probleem, wordt het door zorgprofessionals nog weinig herkend, constateert Prosman. Op 2 december promoveert hij in Nijmegen, waarbij hij een succesvol gebleken interventie presenteert die mishandelde vrouwen kan helpen.

Bij partnergeweld gaat het om zowel fysiek als sexueel geweld. Mishandelde vrouwen bezoeken vaker de huisarts en krijgen meer antidepressiva voorgeschreven dan vrouwen die hier niet mee te maken hebben gehad. Ook melden ze meer verslavingsproblemen, lichamelijk onverklaarbare klachten en sociale problemen. Ondanks het hoge voorkomen van partnergeweld en de vele bijkomende klachten, worden deze nog weinig herkend door zorgverleners. Schaamtegevoelens bij de getroffen vrouwen en terughoudendheid van de huisarts om dit onderwerp ter sprake te brengen, spelen hierbij een grote rol.

Niet bewust van hulpvraag

De hulp die slachtoffers van partnergeweld doorgaans krijgen aangeboden, sluit onvoldoende aan bij hun hulpvraag. Gert-Jan Prosman: “Veel vrouwen die ik heb gesproken zijn zich niet bewust van de gevolgen die partnergeweld heeft voor hun gezondheid. Ook zijn ze zich niet bewust dat hun kinderen, doordat ze getuige kunnen zijn van het partnergeweld, ook slachtoffer zijn.” Als de vrouwen hulp willen zoeken, weten ze vaak niet welke hulp ze kunnen krijgen. Of ze hebben eerder negatieve ervaringen gehad met hulpverleners die zich onvoldoende konden inleven in hun situatie. Ook speelt angst dat hun partner ontdekt dat ze hulp zoeken een grote rol. Uit het onderzoek van Prosman blijkt dat deze vrouwen informele steun van familie en vrienden het belangrijkst vinden: “Dit kan de opstap vormen naar professionele hulp. Op deze inzichten hebben wij onze interventiemethode ontwikkeld.”

Steun van mentormoeders

De methode die Prosman onderzocht is een vorm van mentormoederhulp, gebaseerd op een Australische interventie die is vertaald naar de Nederlandse situatie onder de naam Mentor Moeders voor Steun en Advies (MeMoSa). De hulp wordt via de huisarts geboden door getrainde mentor moeders. Zij helpen de mishandelde vrouwen bij het stoppen van partnergeweld, het zoeken van psychologische hulp voor de depressieve klachten en het verbeteren van hun positie in de samenleving. Gert-Jan Prosman: “Uit ons onderzoek blijkt dat inzet van deze methode echt helpt. Het partnergeweld neemt af, samen met de bijkomende klachten voor de vrouwen. De expliciete aandacht voor de kinderen voorkomt mogelijk ook de voortzetting van het geweld als zij zelf een gezin hebben.”

Bron: radboudumc.nl 

Dit bericht is 2859 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail