Parnassia Groep continueert in samenwerking met GGZ Delfland de zorg aan patiënten in Rijnmond

Facebooktwitterlinkedinmail

parnassia groep

Door het faillissement van Riagg Rijnmond dreigt de continuïteit van de zorg aan de patiënten in het gedrang te komen. De curator, de heer Princen, draagt na goed overleg met de gemeente Rotterdam en de betrokken zorgverzekeraars een groot deel van de activiteiten van Riagg Rijnmond over aan de Parnassia Groep.

De Parnassia Groep was volgens de partijen het best in staat de zorg te continueren. De Parnassia Groep heeft vervolgens afspraken gemaakt met GGZ Delfland. Zij nemen een deel van de medewerkers over en zorgen voor continuïteit van zorg aan de patiënten in het werkgebied in Schiedam en Vlaardingen. Hierdoor kan het grootste deel van de zorg aan de ruim 7.000 patiënten worden voortgezet. Ook kan aan een deel van de medewerkers een nieuw perspectief worden geboden.

Jeroen Princen: “Als curator vind ik het belangrijk dat de zorg voor de 7.000 patiënten door een stabiele partij kan worden gecontinueerd. Parnassia heeft zich verplicht om tenminste 50% van medewerkers van RIAGG Rijnmond een baan aan te bieden. Daarnaast zijn hiermee de belangen van de schuldeisers het beste gediend.”

Maatschappelijke plicht

De Parnassia Groep is een maatschappelijke organisatie die zorg verleent aan onder andere inwoners van de gemeente Rotterdam en omstreken met psychische of verslavingsproblematiek.

“Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om in een situatie als deze te  zorgen voor continuïteit van zorg aan deze vaak kwetsbare mensen. Dit  vraagt in zeer korte tijd veel inzet van collega’s in onze organisatie. Maar hierdoor zorgen we er voor, samen met anderen, dat er in Rotterdam e.o. een duurzaam en kwalitatief goed en toegankelijk GGZ-aanbod blijft”. Hierbij is een duidelijke voorkeur om dit gezamenlijk te blijven doen met andere betrokken instanties, zoals het Erasmus MC, GGZ Delfland, Yulius en de gemeente Rotterdam.

aldus Stephan Valk, voorzitter raad van bestuur Parnassia Groep. 

Gemeente Rotterdam en zorgverzekeraars ondersteunen de Parnassia Groep in het waarborgen van de zorg in Rotterdam. Voor gemeente Rotterdam betreft het met name het belang van de  continuïteit van de jeugdzorg en voor de zorgverzekeraars de zorg voor volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en de acute zorg. In Rotterdam doen we dat samen met Antes en in Vlaardingen en Schiedam neemt GGZ Delfland de continuïteit van zorg voor de EPA doelgroep en de acute zorg voor haar rekening.

Beste zorg voor patiënt

De werkzaamheden van Riagg Rijnmond worden tot en met 24 december 2014 voor de patiënten voortgezet. In de week tussen kerst en Nieuwjaar is Riagg Rijnmond gesloten en wordt alles klaar gezet voor de overgang naar Parnassia. Op dit moment inventariseert Parnassia Groep de zorgbehoefte van de patiënten en de behandeling die geboden kan worden. Uitgangspunt is om de beste zorg te (blijven) verlenen aan deze patiënten. De behandelingen worden voortgezet vanuit de bestaande locatie aan de Mathenesserlaan en zoveel mogelijk bij dezelfde behandelaar. Patiënten en verwijzers worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de nieuwe situatie.

Bron: parnassiagroep.nl 

Dit bericht is 2929 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail