Overgangsrecht Wlz-indiceerbaren wordt verlengd

Facebooktwitterlinkedinmail

wlz, langdurig

1 juli 2015 – Het ministerie van VWS gaat het overgangsrecht voor Wlz-indiceerbaren met een jaar verlengen (tot 31 december 2016). Door de verlenging van het overgangsrecht houden cliënten in 2016 dezelfde indicatie als in 2015. Het CIZ zal cliënten hierover persoonlijk informeren. De herindicaties die het CIZ uitvoert, worden pas op 1 januari 2017 van kracht.

Verandert de zorgvraag van de cliënt in 2015 of 1016? Zie dan de informatie over aanpassen van de indicatie. Deze regeling blijft van kracht.

Cliënten maken gebruik van het overgangsrecht als:

  • het CIZ de indicatie in AWBZ-functies en klassen heeft verlengd tot 31 december 2015;
  • het zorgkantoor de zorg of pgb levert op basis van het Wlz-overgangsrecht.

Onderwijs

Onder de ’Wlz-indiceerbaren’ neemt een groep schoolgaande kinderen een aparte positie in. Het CIZ zal de komende maanden voorrang verlenen aan het toevoegen van het budget voor zorg op school aan de huidige indicaties van ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen. Het gaat hierbij om ongeveer 2300 kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor een hogere indicatie voor verpleging en/of persoonlijke verzorging op school. Deze indicatie zal geldig zijn tot 1 januari 2017. Als de kinderen blijken te voldoen aan de toegangscriteria voor de Wlz, zullen zij een Wlz-indicatie krijgen, ingaande per 1 januari 2017.
Meer informatie

Naar verwachting komt er eind van de week meer relevante informatie beschikbaar voor zorgaanbieders. Dit wordt dan, net als de voorbeeldbrieven die naar cliënten worden verstuurd, geplaatst op de site.

Bijlage uit de voortgangsrapportage HlZ d.d. 25 juni 2015.pdf

Bron: vgn.nl 

Dit bericht is 907 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail