Oratie prof. dr. J.A. Walburg: ‘Leren en werken met passie en plezier’

Facebooktwitterlinkedinmail

PRS1241963

Onze sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden vormen het kapitaal van de maatschappij. Het land dat het meest investeert in het leervermogen van zijn jonge burgers, dat het meest weet te innoveren, dat het meest creatief omgaat met problemen loopt voorop in een heftige concurrentie. Maar gaan we voldoende zorgvuldig om met die productiecapaciteit? Onder andere deze vraag beantwoordt professor Jan Walburg, hoogleraar Positieve Psychologie op donderdag 12 december tijdens zijn intreerede aan de Universiteit Twente.

Door zowel op school als op het werk meer aandacht te geven aan het ontwikkelen van het mentale vermogen van mensen kan volgens onderzoek de productiviteit van bedrijven met 30% omhoog. Walburg: “Uit cijfers van het onderzoeksinstituut Gallup in Amerika blijkt dat slechts 9% van de Nederlanders betrokken is bij hun werk. Hiermee scoort Nederland als één van de laagste landen in de wereld. Onderzoek toont aan dat door zowel op school als op het werk meer aandacht te hebben voor betrokkenheid en leer- en sociaal-emotionele vaardigheden resultaten sterk verbeterd kunnen worden. Er valt in Nederland nog zeer veel winst te behalen.”

Denkomslag
Positieve emoties zijn – zo blijkt uit onderzoek – de bouwstenen van een goede mentale conditie. Op scholen zou je volgens Walburg veel meer de nadruk moeten leggen op de ontwikkeling van betrokkenheid, veerkracht, samenwerken en leervaardigheden dan bijvoorbeeld voortdurend gefocust zijn op ‘Cito-scores’ van de leerling. Ook op werk zou meer aandacht voor de passie en de persoonlijke ontwikkeling van werknemers uiteindelijk hoge cijfers van burn-out en ziekteverzuim tegengaan. Walburg: “Het klinkt misschien simpel, maar er is een grote denkomslag nodig. De nadruk ligt nu vooral op ‘targets halen’. Maar door juist meer aandacht aan persoonlijke ambities te geven en mensen grip te geven over hun eigen werk, schieten de prestaties uiteindelijk omhoog!” Walburg geeft tijdens zijn oratie voorbeelden van toepassingen van positieve psychologie op verschillende gebieden: op school, op het werk en in de zorg. Ook geeft hij voorbeelden van het welbevinden van mensen met een chronische ziekte.

Positieve Psychologie
Walburg bekleedt in Nederland de eerste leerstoel op het gebied van Positieve Psychologie. De positieve psychologie is een relatief nieuw vakgebied dat zich niet alleen richt op de bestudering van menselijke problemen en tekortkomingen, maar ook op onderwerpen als ontwikkeling, bloei, geluk en welbevinden in de gehele levensloop. De positieve psychologie ziet de mens niet als bepaald door het verleden maar anticiperend op de toekomst. Walburg: “De positieve psychologie kan dat nooit alleen en heeft vele andere disciplines nodig en veel van die andere disciplines zien we op de universiteit Twente. Wij werken dan ook aan een ‘positief sociaal innovatie lab’ waarin naast efficiency bijvoorbeeld ook aandacht is voor het welbevinden van de gebruiker.”

Oratie
Prof. dr. J.A. Walburg is als bijzonder hoogleraar Positieve Psychologie verbonden aan het onderzoeksinstituut IGS, van de Universiteit Twente (faculteit GW, vakgroep PGT). De leerstoel is mogelijk gemaakt door het Trimbos-instituut. Op 12 december 2013 spreekt hij om 16.00 uur zijn intreerede uit in de Prof. ir. M. P. Breedveld-zaal van Gebouw de Waaier op de campus van de Universiteit Twente. De oratie is voor iedereen toegankelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie, een interviewverzoek of een digitale versie van de oratietekst ‘Een bloeiende samenleving’ kunt u contact opnemen met Martine van Hillegersberg, afdeling Persrelaties van de Universiteit Twente.

Dit bericht is 3981 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail