Opgroeien met autisme

Facebooktwitterlinkedinmail

kind

Als je je als kind niet goed ontwikkelt heeft dat een grote invloed op je leven. De Leidse Petra Barneveld onderzocht tijdens haar promotietraject opgroeiende kinderen met een autismespectrumstoornis en helpt daarmee ouders en kinderen om beter met de problemen om te gaan. Promotie 5 november.

Wat zijn de risico’s van opgroeien met een autismespectrumstoornis?

Kinderen met autismespectrumstoornissen hebben vooral moeite met het verwerken van sociaal relevante informatie, bijvoorbeeld het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen, van lichaamhouding, kijkrichting en stemintonatie, maar ook het vermogen om gedachten, gevoelens en intenties toe te kennen aan anderen. Zij vinden het ook lastig om flexibel om te gaan met en adequaat reageren op de sociale omgeving, zoals iets gepasts zeggen of doen en een daarbij horende emotie tonen. Petra Barneveld deed onderzoek naar de ontwikkeling van deze kinderen om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van genoemde problemen. Daarnaast wilde ze onderzoeken welke factoren een gunstige of ongunstige bijdrage leveren aan die ontwikkeling.

Sociale problematiek

Allereerst heeft Petra Barneveld bij jong volwassenen met een autismespectrumstoornis de kwaliteit van leven onderzocht en vergeleken met die van leeftijdgenoten die op kinderleeftijd gediagnosticeerd waren met andere psychiatrische stoornissen. Het blijkt dat de impact van de sociale problematiek van kinderen met autismespectrumstoornissen verhoudingsgewijs het grootst is. Ze hebben opvallend meer moeite om later zelfstandig te functioneren, minder van hen hebben dan een vaste partner en een meerderheid woont nog thuis of in een woonvoorziening. Hun opleidingsniveau is lager en relatief weinig van hen hebben een betaalde baan. Ook zijn ze zelf minder tevreden over hun kwaliteit van leven, zelfs degenen van wie het intelligentie- en opleidingsniveau relatief hoog ligt. Met deze bevindingen kunnen ouders van opgroeiende kinderen met autismespectrumstoornissen geholpen worden bij het ontwikkelen van een realistisch verwachtingspatroon wat betreft zelfstandig leven en sociale ontwikkeling.

Ontwikkeling van kinderen volgen
Aangezien intelligentie mogelijk ook een rol speelt, is onderzocht of de sociale problematiek bij deze kinderen verband houdt met een inadequate manier waarop ze informatie uit hun sociale omgeving waarnemen en verwerken, ondanks hun gemiddelde intelligentie. Het blijkt dat bij basisschoolkinderen met autismespectrumstoorissen de ontwikkeling van de intelligentie niet op alle leeftijden gelijkmatig verloopt. Als ze ouder worden vinden ze het lastiger om de wereld om zich heen te begrijpen via taal, en zijn er problemen met het snel en efficiënt verwerken van informatie. Het is van belang de ontwikkeling van de kinderen, zoals ook naar voren komt in de intelligentie, te blijven volgen om zo de ondersteuning van kinderen met autismespectrumstoornissen en de verwachtingen van ouders op realistische wijze bij te kunnen stellen.

Verhoogd risico op zeer ernstige psychopathologie
Uit het onderzoek blijkt ook dat sommige kinderen met autismespectrumstoornissen een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van zeer ernstige psychische ziekten later in hun leven, zoals psychotische symptomen. Ze zijn dan intens angstig, spreken of gedragen zich opvallend, hebben moeite om logisch te denken waarbij ze het lastig vinden om fantasie en werkelijkheid van elkaar te onderscheiden en zien of horen dingen die er niet zijn. Uit Barnevelds onderzoek blijkt dat jongeren van middelbareschoolleeftijd met autismespectrumstoornissen problemen hebben om hun gedrag, hun gedachten en emoties te reguleren. Deze problemen lijken vooral voort te komen uit hun geringere vermogen om ongewenst gedrag te onderdrukken. Deze regulatieproblematiek bij kinderen met autismespectrumstoornissen voorspelt mogelijk een verhoogd risico voor het ontwikkelen van psychotische problemen later in hun leven.

Promotie mw. P.S. Barneveld

Health across the human life cycle is een van de zes profielthema’s in het Leidse onderzoek.

Bron: nieuws.leidenuniv.nl 

Dit bericht is 4377 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail