‘Op volle kracht’ helpt depressieve tienermeisjes

Facebooktwitterlinkedinmail

depressie jeugd

Een negatief zelfbeeld leidt tot meer depressieve klachten bij adolescente meisjes. Het programma ‘Op Volle Kracht’ vermindert die klachten en bevordert een positief zelfbeeld. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Daan Creemers 13 juni promoveert aan de Radboud Universiteit.
Daarnaast onderzocht Creemers of de cognitieve gedragstherapie ‘Op Volle Kracht’ een gunstig effect had op depressieve klachten bij meisjes in het eerste en tweede jaar van het voortgezet onderwijs. De therapie bleek effectief bij meisjes met verhoogde niveaus van depressie en had bovendien een positief effect op de bewuste zelfwaardering.

Relevantie

 • ‘Op Volle Kracht’ (OVK): Depressie preventieprogramma voor adolescenten
 • In Amerika (Penn Resiliency Program) al effectief gebleken in het reduceren van depressieve symptomen en het voorkomen van depressie bij adolescenten
 • In Nederland al universeel ingezet en getoetst (Tak et al., in preparation)
 • Waarom geïndiceerd: In Nederland lijden elk jaar maar liefst 37.000 adolescenten aan depressieve stoornis, vooral onder meisjes veel voorkomend probleem
 • Adolescenten met psychische klachten worden vaak niet gesignaleerd en zoeken zelf vaak geen hulp

Onderzoeksvraag

 • Er is daarom behoefte aan efficiëntere identificatie en preventie van depressieve klachten bij adolescenten
 • Onderzoeksvraag: Is ‘Op Volle Kracht’ effectief in het reduceren van depressieve klachten onder adolescente meisjes?
 • Verwachting:
 • – Screening door middel van Child Depression Inventory
 • – Meisjes met bovengemiddelde scores volgen lessen van OVK
 • – Lessen OVK gericht op gedachten en gevoelens  -> gerelateerd aan behandeling depressie
 • – Bij behoefte aan meer hulp mogelijkheid om door te verwijzen naar GGZ
 • – Hierdoor: Eerdere signalering en behandeling van depressieve klachten bij adolescente meisjes
Design

Screening

 • 800 meiden gescreend (3 scholen)
 • 130 meiden verhoogde klachten (16%) – 3 meiden doorverwezen op basis van klinische klachten en suicide risico
 • 102 meiden wilden deelnemen aan project
 • 50 meiden (random geselecteerd) in experimentele groep: volgden lessen van OVK en vulden elke week vragenlijsten in ter evaluatie
 • 52 meiden (random geselecteerd) in controlegroep: vulden alleen elke week vragenlijsten in
 • Online vragenlijsten ingevuld om ontwikkeling gevoelens en gedachten te volgen: o.a. CDI, RSES, SSES, CES-D, STAI, NLT, IAT

Implicaties

 • Conclusie: OVK blijkt effectief in reduceren depressieve klachten bij adolescente meisjes
 • Resultaten zijn naar deelnemende scholen gecommuniceerd
 • Meiden in de controlegroep zijn ook de lessen aangeboden
 • Meiden in experimentele groep met behoefte aan meer hulp GGZ
 • Mogelijke implicaties in de toekomst:
 1. Screeningen en online vragenlijsten goede manier om gegevens van meiden te krijgen
 2. Door screeningen en lessen OVK is weg naar GGZ korter voor meiden met depressieve klachten
 3. Longitudinale studies moeten uitwijzen of OVK daadwerkelijk preventief werkt en depressie in later leven voorkomt
 4. Wanneer OVK ook in andere studies effectief blijkt te zijn, kan programma mogelijk worden geïntegreerd in het lesprogramma van middelbare scholen Maar hoe kan dit gerealiseerd worden?

Titel promotie: Implicit and Explicit Self-Attitudes in relation to Adolescent and Young Adult Depression, Stress and Treatment

Beschrijving : In de adolescentie worden jongeren vaker depressief dan op jongere leeftijd. Daan Creemers onderzocht de relatie tussen bewuste en onbewuste zelfwaardering met depressieve klachten bij adolescente meisjes. Een lagere bewuste zelfwaardering blijkt sterk gerelateerd te zijn aan hogere niveaus van depressie. Onbewuste zelfwaardering is niet direct gerelateerd aan de mate van depressieve klachten. Creemers onderzocht voorts de effectiviteit van vroeg-signalering en preventie van depressie door middel van het depressiepreventieprogramma ´Op Volle Kracht´. Het programma bleek effectief in het verminderen van depressieve klachten bij adolescente meisjes met verhoogde niveaus van depressie. Het programma bleek ook succesvol in het vergroten van de (bewuste) zelfwaardering van adolescente meisjes met depressieve klachten. Creemers pleit voor een geïndiceerde aanpak van depressiepreventie onder adolescente meisjes. Dit betekent dat adolescente meisjes op basis van verhoogde klachten (na screening) worden geselecteerd en het programma aangeboden krijgen.
BiografieDaan Creemers (Nijmegen, 1982) voltooide in 2003 een opleiding tot sportinstructeur aan het CIOS en studeerde daarna aan de PABO Nijmegen. Deze studie combineerde hij een jaar later met de opleiding Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit. In 2006 behaalde hij het einddiploma van de PABO en in 2008 zijn Master. Cremers ging werken als therapeut bij GGZ Oost-Brabant, waar hij ruimte kreeg om onderzoek te doen, naar oorzaken, preventie en behandeling van depressie bij adolescenten.
Bron: nji.nl /ru.nl 

Dit bericht is 5233 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail