Ontwikkeling autistisch kind versnelt met training

Facebooktwitterlinkedinmail

 autisme

Kinderen met autisme en een verstandelijke beperking kunnen een versnelling van hun ontwikkeling doormaken door de behandeling Discrete Trial Teaching (DTT). Dat blijkt uit promotieonderzoek van Nienke Peters-Scheffer.

De kinderen gaan door deze training vooruit op het gebied van IQ, ontwikkelingsleeftijd, zelfredzaamheid, relaties, spel en taalbegrip. Ook worden hun autismespectrumstoornissymptomen en gedragsproblemen minder.

Ontwikkeling stimuleren

Een autisme spectrumstoornis (ASS) is één van de meest voorkomende ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Kinderen met deze stoornis ervaren belemmeringen in hun communicatie en in het aangaan van contacten met anderen. Daarnaast laten ze beperkte en stereotype patronen van gedrag zien. Ongeveer de helft van de kinderen met ASS heeft daarnaast een verstandelijke beperking (VB) en vaak is er sprake van bijkomende gedragsproblemen. De meeste mensen met ASS blijven hun hele leven afhankelijk van professionele zorg.

Discrete Trial Teaching (DTT) is een methode om de ontwikkeling van deze kinderen te stimuleren. Gewenst gedrag wordt beloond zodat dit gedrag toeneemt, ongewenst gedrag wordt niet beloond, met als doel dit gedrag zoveel mogelijk te verminderen. Vaardigheden worden gestructureerd en stapsgewijs aangeleerd om een kind zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de dagelijkse leefomgeving. Het kind wordt hierbij gemotiveerd met beloningen die aansluiten bij zijn of haar interesses.

Gemiddeld ontvangt het kind gedurende twee jaar één à twee keer per dag een gestructureerde en individuele sessie. Tijdens een trainingssessie worden  vaardigheden op allerlei ontwikkelingsgebieden, waaronder zelfredzaamheid, communicatie, spel en sociale vaardigheden, aangeleerd.  Onderzoekster Nienke Peters-Scheffer laat zien dat  kinderen met autisme en een verstandelijke beperking een versnelling van hun ontwikkeling kunnen doormaken door deze behandeling. Ze gaan vooruit op het gebied van  IQ, ontwikkelingsleeftijd, zelfredzaamheid, relaties, spel, taalbegrip en hun ASS-symptomen en gedragsproblemen worden minder. Door verbeterd functioneren van het kind wegen de kosten van de training op tegen de besparingen op lange termijn.

Meer informatie over de behandelmethode is te vinden ophttp://www.eenstapvooruitmetdtt.nl/.

Proefschrift

Nienke Peters-Scheffer is 12 juni gepromoveerd op haar proefschrift ‘Fostering development in young children with autism spectrum disorders and intellectual disability: A center-based discrete trial approach‘.

Nienke Peters-Scheffer (Warnsveld, 1982) studeerde Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde  aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze onderbrak haar studie om een jaar te werken met straatkinderen in een weeshuis in La Paz (Bolivia). Van 2005 tot 2007 werkte Nienke als onderzoeks- en gedragskundig medewerker binnen Driestroom, een instelling voor ondersteuning en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. In 2007 startte ze haar promotieonderzoek binnen het Behavioral Science Institute, waar ze nog steeds werkzaam is als universitair docent orthopedagogiek. Daarnaast werkt zij sinds april 2012 als senior onderzoeker en gedragskundige bij Driestroom.

Bron: Radboud Universiteit Nijmegen

Dit bericht is 5766 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail