Onderzoek eigen bijdrage jeugd-ggz duurt half jaar

Facebooktwitterlinkedinmail

depressie, jeugd

Staatsecretaris Van Rijn verwacht rond de zomer te weten wat de consequenties zijn van de eigen bijdrage in de jeugd-ggz.

Op verzoek van de Tweede Kamer laat Van Rijn onderzoeken of de eigen bijdrage in de jeugd-ggz ouders onnodig belemmert om hulp voor hun kinderen te zoeken. Hij verwacht daar ongeveer een half jaar voor nodig te hebben, laat zijn woordvoerder weten.

Het onderzoek vindt plaats onder de ouders van de ongeveer 5000 kinderen die nu voor het eerst een eigen bijdrage moeten betalen. Daarnaast vindt overleg plaats met het Centraal Administratiekantoor (CAK), dat de ouderbijdrage in het kader van de Jeugdwet vaststelt en int. Zo kan ook duidelijk worden of ouders vanwege de eigen bijdrage al dan niet afzien van hulp. Bovendien, zegt de woordvoerder, kan het CAK ook op korte termijn enige verlichting bieden: ‘Bij het vaststellen van de eigen bijdrage kan het al rekening houden met mogelijke financiële problemen. Het kantoor heeft immers formeel die bevoegdheid.’ Ook zal het CAK worden gevraagd de ouders te adviseren over manieren om het financiële leed te verzachten, bijvoorbeeld door het aanvragen van dubbele kinderbijslag.

Kinderen die tot dit jaar op grond van de Wet op de Jeugdzorg in een pleeggezin of een instelling verbleven, betaalden al een eigen bijdrage. Leeftijdgenoten die op grond van de Zorgverzekeringswet in een ggz-instelling waren opgenomen, betaalden die bijdrage niet. Met de komst van de nieuwe Jeugdwet is de bijdrage voor àlle kinderen gaan gelden.  Het besluit heeft een storm van protest veroorzaakt.

Bron: medicalfacts.nl 

Dit bericht is 2598 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail