Onderteken petitie: regel ondersteuning aan cliëntenraden in nieuwe WMCZ

Facebooktwitterlinkedinmail

Schermafbeelding 2015-10-12 om 10.47.18

12 oktober 2015 – LOC heeft samen met cliëntenraden en ondersteuners van cliëntenraden een memo opgesteld voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Deze memo bevat een voorstel hoe de ondersteuning van cliëntenraden goed te regelen in de nieuwe WMCZ. De planning is dat het wetsvoorstel voor de zomer van 2016 in de Tweede Kamer ligt. Bij het opstellen van deze memo (Pdf) zijn ook LSR en NCZ betrokken. Een andere mede-initiatiefnemer is het landelijk platform Weg Achter de Geraniums (WAG). Dit toont het brede draagvlak voor dit voorstel aan. In dit nieuwsbericht leest u de achtergrond van het voorstel en hoe u uw steun kan geven aan het voorstel middels een petitie.

Achtergrond

Hoe kunnen we de financiering voor Cliëntenraden, inclusief professionele ondersteuning, verduidelijken en deze beter en explicieter vastleggen in de WMCZ?

Dit vroeg Minister Schippers  tijdens het Algemeen Overleg  in juni met de vaste commissie in de Tweede Kamer.

De Minister, de Kamer, en de raden zijn het met elkaar eens dat de financieringsbepalingen beter en explicieter in het nieuwe wetsvoorstel  (hierna: WMCZ 2.0) dienen te worden geregeld. Ook de ondersteuning van de cliëntenraden – die op dit moment bij een aantal raden problematisch verloopt vanwege de bezuinigingen – is van groot belang voor de cliëntenraden. Om dit kracht bij te zetten heeft LOC met LSR en NCZ een memo opgesteld voor de cliëntenraden.

Samenvatting memo:

  1. Neem duidelijk in de wet op dát raden gebruik kunnen maken van zelfgekozen (onafhankelijke) ondersteuning. Hierbij dient zo min mogelijk ruimte te zijn voor interpretatie. Kijk hoe dit in andere wetgeving (Wet op de Ondernemingsraden, Wet Medezeggenschap Scholen) is geregeld.
  2. Maak naast het kader dat de wet geeft voor de ondersteuning voor de verdere invulling van de ondersteuning gebruik van de richtlijnen zoals die zijn aangegeven door de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden en de “best practices” uit de praktijk. Er zijn voorbeelden hoe de facilitering van de cliëntenraad en de ondersteuning in de samenwerkingsovereenkomst concreet vormgegeven kunnen worden. Het LOC, LSR en NCZ kunnen hierbij gezamenlijk een rol spelen door materialen aan te leveren, scholing te verzorgen, te faciliteren en cliëntenraden te adviseren.
  3. Handhaaf de eisen die de huidige Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen nu stelt rondom het verzwaard adviesrecht betreffende het wijzigen van de samenwerkingsovereenkomst en de eisen die ten aanzien van de procedure van het adviesrecht gelden. Zo kan een zorgaanbieder niet “zomaar” een cliëntenraad voor het feit zetten dat de ondersteuner weg moet wegens bezuinigingen.
  4. Geef externe stakeholders (zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten) ook een rol in het geheel: zij dienen met zorgaanbieders het gesprek aan te gaan om hen op hun verantwoordelijkheid te wijzen om medezeggenschap goed te regelen. Ook kunnen zij bij de cliëntenraden zelf dit navragen.

Download hier de gehele memo (Pdf)

Steun geven aan het voorstel?

Als u de inhoud van deze memo onderschrijft en als u wilt bijdragen aan het structureel en goed regelen van financiering en ondersteuning voor cliëntenraden in de WMCZ 2.0, tekent u dan hier de petitie.

LOC, LSR en NCZ nemen de memo, de handtekeningen en de reacties mee naar de Minister bij het volgende overleg.

Bron: loc.nl 

Dit bericht is 872 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail