NZa: vrije tarieven voor huisartsenzorg in Jeugdwet en Wlz

Facebooktwitterlinkedinmail

huisarts kind

25 juni 2016 – Huisartsen kunnen zelf afspraken maken met gemeenten over de zorg die gemeenten bij huisartsen inkopen voor kinderen en jongeren onder de Jeugdwet en over de bijbehorende vergoeding. Daarmee reageert de NZa op vragen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

De LHV kreeg veel vragen over de ruimte die er is om afspraken met gemeenten te maken en vroeg de NZa om verduidelijking. Voor kinderen en jongeren met een psychische stoornis die onder Jeugdwet vallen, hebben huisartsen deze ruimte. Zij kunnen met gemeenten afspraken maken over hun inzet of die van de POH-GGZ, over hoe deze wordt betaald (bijvoorbeeld per uur, per consult) en over de hoogte van het tarief. Voor de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen (die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt) gelden wel de bekende prestaties en tarieven die de NZa heeft vastgesteld.

Deze reactie van de NZa geeft ook verheldering aan psychologen die bijvoorbeeld als POH-jeugd binnen de huisartsenzorg werkzaam zijn. Bij bepaling welke wet- en regelgeving geldend is, dient dus gekeken te worden of er sprake is van een psychische stoornis (Jeugdwet) of van psychische problemen (Zorgverzekeringswet).

Bron: psynip.nl 

Dit bericht is 917 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail