NZa vindt verdere verbetering zorgkantoren nodig

Facebooktwitterlinkedinmail

nza

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt zich zorgen over de uitvoering van de AWBZ-taken door enkele zorgkantoren. Acht van de elf zorgkantoren voeren de AWBZ op goede wijze uit, zoals zorgkantoor DSW die over 2013 opnieuw de volle 100% scoort. Anderen zitten echter net boven de minimale grens van 55%. Zo scoort Achmea 63% en Salland 59%, een ‘magere’ voldoende. Dit constateert de NZa in haar onderzoek ‘Uitvoering AWBZ 2013’.

Voor de uitvoering van de AWBZ-taken fungeren 11 zorgverzekeraars als zogenoemde concessiehouders. Zij zijn verantwoordelijk voor de AWBZ-zorg in hun regio. De NZa beoordeelt hun functioneren op basis van een vastgesteld kader (prestatiemeting AWBZ).

Top 3
Opvallend zijn de grote verschillen tussen de zorgkantoren, terwijl zij allemaal te maken hebben met veranderingen in de zorg zoals de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). De top drie; DSW (100%), scoort goed op verschillende onderdelen zoals snel budget toekennen en een goede samenwerking tijdens het contracteerproces. Op twee staat CZ (98%) die mede koploper is op het gebied van de opsporing van fraude. Op de derde plek staat Menzis (95%).

Verbeteringen nodig
De NZa vindt het zorgelijk dat Achmea (63%) en Salland (59%) net als in 2012 een krappe voldoende halen. Er staan nog veel verbeterpunten open. Zo moeten zij meer aandacht besteden aan de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. Ook de administratie moet beter. De NZa gaat met hen in gesprek om te zorgen dat dit stapsgewijs wordt aangepakt.
Het is in het belang van cliënten dat verbeterpunten worden opgevolgd. Het gaat in de langdurige zorg immers om een kwetsbare groep mensen die is aangewezen op een bepaald zorgkantoor.

Onderzoek zorgplicht
De NZa kreeg in 2014 signalen dat concessiehouders de overgang van PGB naar zorg in natura niet goed zouden doorvoeren voor mensen met een indicatie van minder dan tien uur voor alleen begeleiding en kortdurend verblijf. Het ging vooral om meldingen in de regio van de Achmea- en Agis zorgkantoren. Ons onderzoek heeft aangetoond dat Achmea en Agis de zorgplicht voor hun cliënten zijn nagekomen en dat zij voldoende zorg hebben ingekocht. De NZa neemt daarom geen maatregelen.

Wachttijden
Naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Nieuwsuur over cliënten die onterecht wachtten op een plek in een instelling, opende de NZa een meldpunt. Er kwamen rond de 40 meldingen binnen. De NZa heeft deze onderzocht. Voor zover de betreffende zorgaanbieder bekend was, is de casuïstiek voor deze meldingen opgelost.

Oninbaar PGB
Het bedrag aan persoonsgebonden budgetten dat moet worden terugbetaald is in 2013 toegenomen van 133 naar 160 miljoen euro, ondanks de extra inspanning van zorgkantoren om het geld terug te halen. Omdat het te vorderen bedrag vooral moet komen van een kwetsbare groep is de verwachting dat dit voor een groot deel van het geld niet gaat lukken. Het nieuwe systeem van trekkingsrechten is een goede stap om het bedrag niet op te laten lopen.

De totale AWBZ-uitgaven exclusief subsidies bedroegen  in 2013 24,8 miljard euro. Dit is een daling van 0,4% ten opzichte van 2012. Het aantal inwoners in Nederland steeg in 2013 met 0,2%. De AWBZ-uitgaven per inwoner daalden van 1.488 euro (2012) naar 1.478 euro (2013), dat is tien euro per inwoner minder.

Bron: nza.nl 

Dit bericht is 2730 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail