Nza stelt DBC-pakket 2016 voor de specialistische ggz vast

Facebooktwitterlinkedinmail

DBC

26 juni 2015 – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regelgeving voor de ggz vastgesteld. Deze staat op de site van de NZa onder Beleid en Regels. Het DBC-pakket 2016 voor de ggz is vanaf heden beschikbaar op de website Werken met DBC’s.

De afgelopen jaren zijn grote transities doorgevoerd in de ggz, zoals de invoering van de basis-ggz, en de overheveling van de jeugd ggz en de langdurige ggz. Mede daarom kent de regelgeving ten opzichte van 2015 geen grote wijzigingen. Wel is een aantal regels duidelijker gemaakt en zijn de tarieven geïndexeerd. Grotere wijzigingen worden verwerkt in het DBC-pakket voor 2017.

Uitleg en onderbouwing
In de circulaire vindt u uitleg over wat er precies gewijzigd is. In het document verantwoording release vindt u de beleidsmatige onderbouwing per onderhoudspunt, ook voor de zaken die niet gewijzigd zijn.

Spelregels
Het DBC-pakket 2016 is het eerste pakket dat geen aparte spelregels meer kent. In de Nadere regel is echter alle relevante registratie-informatie opgenomen. De Nadere regel wordt na de zomer bovendien  uitgebreid met verduidelijkingen die tot nu toe in de spelregels waren opgenomen.

Jeugd-ggz
Vanaf 2015 is de ggz-zorg voor jeugdigen geregeld in de Jeugdwet. De NZa heeft geen bevoegdheid om prestaties vast te stellen voor de Jeugdwet. Om de overgang te vergemakkelijken, bevatte het DBC-pakket van 2015 nog wel regels en informatie over de jeugd-ggz. Vanaf 2016 is dit niet meer het geval.

Forensische zorg
Het DBBC-pakket voor de forensische zorg  wordt conform de eerder gecommuniceerde planning op 1 juli gepubliceerd.

Meer informatie en downloads

  • Meer informatie over de beleidsmatige aspecten en de tarieven vindt u bij circulaire (CI-15-21c)
  • Op de site Werken met DBC’s kunt u het DBC-pakket 2016 voor de ggz downloaden. In deel 1 van de gebruikersdocumentatie treft u een gedetailleerde beschrijving van de wijzigingen aan.

Bron: nza.nl 

Dit bericht is 2581 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail