NZa informeert ggz-aanbieders per brief over overgang jeugd-ggz bij 18 jaar

Facebooktwitterlinkedinmail

jeugd02

15 mei 2015- Een jeugdige die ten tijde van de 18e verjaardag in behandeling is bij een ggz-aanbieder, gaat ‘over’ van de Jeugdwet naar de Zorgverzekeringswet. De NZa licht in een brief aan de ggz-aanbieders de regelgeving voor deze specifieke situatie toe.

Per 1 januari financieren de gemeenten op grond van de Jeugdwet de jeugd-ggz (jongeren tot 18 jaar) en de zorgverzekeraars de volwassen-ggz (18+). Voor zorgaanbieders gelden vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) een aantal regels en informatieverplichtingen.

Ondanks het feit dat de jeugdige zowel voor als na het 18e levensjaar bij dezelfde behandelaar in behandeling is, moet de behandeling vanaf de 18e verjaardag als een nieuwe behandeling binnen de Zvw gezien worden. Dit betekent dat de informatieverplichtingen rondom het registreren (en aanleveren aan DIS) en het declareren (bij de zorgverzekeraar) voor zorgaanbieders gelijk zijn aan de verplichtingen die ze hebben bij het starten van een zorgtraject binnen de Zvw. Belangrijk is dat u als zorgaanbieder een informatieplicht hebt naar uw cliënt en hem/haar tijdig informeert over de overgang en eventuele kosten. Ook is het belangrijk dat u bij de cliënt informeert waar hij/zij verzekerd is, en na te gaan of kosten van het behandeltraject (volledig) worden vergoed of dat de cliënt een eigen betaling mag verwachten. De verzekeraar heeft onder de huidige regelgeving vanuit de Zvw geen verplichting om op eigen initiatief de cliënt te informeren over deze overgangssituatie.

  • Meer over de informatieverplichtingen en verplichtingen van zorgverzekeraars, leest u in de brief van de NZa  (Pdf) aan de beroepsgroep. Ook kunt u contact opnemen met de NZa via info@nza.nl of 088-7708770.

Bron: psynip.nl 

Dit bericht is 1459 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail