NVvA: Online training ‘Mensen met Mogelijkheden’ van start

Facebooktwitterlinkedinmail

Schermafbeelding 2015-02-10 om 07.49.29

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Jetta Klijnsma (SZW) hebben maandag 9 februari het startschot gegeven voor de gratis online training ‘Mensen met Mogelijkheden’. Dit gebeurde tijdens het druk bezochte congres Mensenwerk in Nieuwegein. Meer dan duizend professionals namen deel aan het congres, met als centraal thema de participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk, midden in de maatschappij. Dat is het doel van het project “Mensen met Mogelijkheden‟. Want werk biedt mensen de kracht en de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Op initiatief van de NVvA, de NVVG en de ministeries van VWS en SZW ging het project twee jaar geleden van start. Sindsdien is, samen met 21 betrokken beroepsgroepen, werkgevers en een groot aantal ervaringsdeskundigen, een schat aan informatie opgehaald en zijn bijzondere initiatieven tot stand gekomen. Zo ging in oktober het online inspiratieboek live, dat professionals in de keten zorg, onderwijs en werk een krachtige methode biedt om samen met werkgevers en ervaringsdeskundigen aan arbeidsparticipatie te werken.

Als vervolg hierop is er nu de gratis online training die professionals en werkgevers op een andere manier leert kijken naar mensen met een psychische kwetsbaarheid en beter leert samen te werken binnen de keten van onderwijs, zorg, werk en inkomen. De training is online, kan in eigen tempo worden doorlopen en omvat video minicolleges, filmfragmenten van ervaringsdeskundigen en werkgevers en uiteraard de nodige theoretische achtergrond. Dit, samen met vragen en reflectieopdrachten, leert professionals en werkgevers om mensen met aandacht tegemoet te treden. Aandacht voor kwaliteiten en dromen. Aandacht voor doelstellingen en acties. Aandacht voor de kwaliteiten van andere professionals.

Aan de basis van de MMM methode staan twee uitgangspunten. Ten eerste: het verhaal van de mens met een psychische kwetsbaarheid, de ervaringsdeskundige en de werkgever. In zijn of haar achtergrondverhaal, behoeften en ambities ligt de kiem besloten van een succesvolle stap in arbeidsparticipatie en -prestatie. Het tweede uitgangspunt is: denken in mogelijkheden en minder in beperkingen. Niet alleen aandacht voor het bestaande, maar (ook) durven dromen over wat zou kunnen zijn.

De gratis online training is over acht weken verdeeld en vraagt een tijdsbeslag van vier tot vijf uur. Professionals die de training afleggen krijgen daar binnen hun beroepsgroep Permanenten Educatie (PE) punten voor. Inschrijven en volgen van de training kan via: www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl.

A
andacht voor kwaliteiten en mogelijkheden
Alles wat je aandacht geeft, groeit‟,houdt Aristoteles ons voor. De 21 beroepsgroepen die deelnemen aan het project ‘Mensen met Mogelijkheden’ willen bereiken dat mensen met een psychische kwetsbaarheid de gelegenheid krijgen om zichzelf te ontplooien, dankzij de aandacht die professionals en werkgevers geven aan hun kwaliteiten en mogelijkheden. Zij dagen alle 25.000 professionals uit met het inspiratieboek en de online training aan de slag gaan om dit mogelijk te maken.
Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij projectleider Monique Klompé (06-55780620).

P
roject MMM is een initiatief van NVvA en NVVG. Aan het project doen 21 beroepsverenigingen mee: AJN, BJN, BVK, BA&O, Input, LVSC, NIP, NOBCO, NOBTRA, Noloc, NVvA, NVO2, NVAB, NVP, NVVP,  NVVG, Output, RNVC, V&VN(SPV en Arboverpleegkundigen). De Ministeries SZW en VWS (staatssecretarissen Klijnsma en Van Rijn) en het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum sponsoren het project. Andere beroepsgroepen kunnen zich nog aansluiten.

Bron: arbeidsdeskundigen.nl 

Dit bericht is 2720 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail