Noodkreet om hokjesdenken in zorg

Facebooktwitterlinkedinmail

in-hokjes-denken

Het NIP vreest dat behandelingen bij de psycholoog straks niet meer worden vergoed, omdat sommige cliënten niet in een hokje passen. Samen met koepelverenigingen van patiënten en zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg is de noodklok geluid richting minister Schippers (Volksgezondheid).
Middels een brief naar de minister laten psychologen, psychiaters en patiënten weten onaangenaam verrast te zijn door het advies van Zorginstituut Nederland om behandeling van patiënten met de classificatie ‘anders gespecificeerd’ uit de basisverzekering te schrappen. Het gaat hierbij om een grote groep van tenminste 100.000 patiënten met kenmerken van meerdere stoornissen en een hoge lijdensdruk.Bij de groep patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, zoals bijvoorbeeld een borderlinestoornis, betreft het bijna de helft. Het zijn mensen die voor hun herstel en functioneren afhankelijk zijn van een behandeling in de gespecialiseerde ggz. Zij kunnen deze zorg niet missen en ook niet zelf betalen.

Ongelijke behandeling
Deze ongelijke behandeling van de ggz ten opzichte van somatische behandelingen werkt stigmatiserend voor psychische patiënten en mist iedere grond. Het zorginstituut legt de bezwaren van professionals en patiënten met dit advies naast zich neer. Die hadden juist aangegeven dat niet de classificatie uit de DSM het criterium voor verzekerde zorg moet zijn maar de lijdensdruk en maatschappelijk functioneren van de patiënten. Door deze patiënten zorg te ontzeggen zullen de ook maatschappelijke en medische kosten alleen maar toenemen. Terwijl de kosten van de ggz door ingrepen in de sector zelf de laatste jaren juist afvlakken en zelfs dalen.

Dit bericht is 3657 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail