Nog geen conclusies over generalistisch basis GGZ mogelijk

Facebooktwitterlinkedinmail

basis ggz
Een jaar na de invoering van het systeem van generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ zijn er nog onvoldoende kwantitatieve data beschikbaar om conclusies te trekken.

Dit staat in de tweede rapportage van de monitor GBGGZ die Minister Schippers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het NIP heeft in het koepeloverleg met VWS gewaarschuwd voor al te voorbarige conclusies, zolang er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over behandelingen in de GBGGZ.

In het rapport van KPMG Plexus over de GBGGZ staan de resultaten van interviews bij zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars, en van de eerste kwantitatieve analyse van behandelingen in drie regio’s in het eerste halfjaar van 2014. Hier komt wel een eerste beeld van de GBGGZ naar voren maar deze is nog volstrekt niet voldoende onderbouwd en representatief voor conclusies. KPMG Plexus verwacht in de volgende rapportage in juni 2015 een vollediger beeld te kunnen geven.

VWS en de veldpartijen spraken met de invoering van de GBGGZ af dat deze gemonitord zou worden ter onderbouwing van gewenste wijzigingen in het stelsel. Zo zou in de gaten gehouden kunnen worden of de doelstellingen van de GBGGZ zoals substitutie uit de gespecialiseerde GGZ en gepaste zorg op de juiste plaats gehaald gaan worden. Het NIP ontvangt regelmatig van leden klachten dat de producten in de GBGGZ nog onvoldoende aansluiten bij hun praktijk. Het NIP brengt deze signalen in bij VWS, de NZa en verzekeraars om zo het stelsel te verbeteren.

U kunt de monitor hier downloaden.

Bron: psynip.nl

Dit bericht is 2850 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail