NIP: Help aantal suïcides in Nederland te verminderen

Facebooktwitterlinkedinmail

media_xl_6043415

Het aantal suïcides in Nederland is de afgelopen jaren met 3 tot 6% per jaar gestegen. De overheid wil het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland verminderen. Binnen de huisartsenzorg, generalistische basis GGZ, de gespecialiseerde GGZ en de ziekenhuiszorg hebben psychologen in hun dagelijks werk in meer of mindere mate te maken met mensen met suïcidaal gedrag.

Suïcidaal gedrag is een omvangrijk en complex gezondheids- en maatschappelijk probleem. Uit onderzoek blijkt dat het aantal mensen met gedachten over suïcide (410.000 mensen per jaar) en het aantal pogingen (94.000 mensen per jaar) vele malen hoger ligt (Trimbos, 2011). Van deze laatste groep komen ongeveer 14.000 mensen jaarlijks in het ziekenhuis. De groep mensen die begeleiding en zorg nodig heeft is dus veel groter dan de groep die uiteindelijk overlijdt. Van de mensen met suïcidale gedachten krijgt ongeveer 40% geen behandeling. Belangrijkste reden is dat ze weinig behoefte hebben aan hulp en erop vertrouwen dat de problemen weer overgaan of denken zelf de problemen aan te kunnen (Bruffaerts, 2011). Mogelijk speelt de toegankelijkheid van zorg hierin ook een rol.

Wat doet het NIP?
Het NIP vindt het belangrijk dat het aantal suïcides en suïcidepogingen in Nederland wordt verminderd en dat mensen suïcidaal gedrag de juiste zorg en begeleiding krijgen. Daarom werkt het NIP mee aan de ontwikkeling van de generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Het doel van het project ontwikkeling generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag is het opleveren van één document die de inhoud en organisatie van de zorg volgens de laatste inzichten beschrijft voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, inclusief specifieke groepen als jongeren, ouderen, asielzoekers en immigranten. De generieke module zal onder andere aanbevelingen voor zorgverleners en zorggebruikers, naasten en nabestaanden over diagnostiek, advies, behandeling en ondersteuning bij zelfmanagement van patiënten met suïcidaal gedrag, en aanwijzingen over de (keten)organisatie van de zorg.

De ontwikkeling van de generieke module sluit aan bij het beleid van het Ministerie van VWS dat een ‘Landelijke agenda suïcide preventie’ opgesteld heeft.

Help ook mee met het ontwikkelen van aanbevelingen voor goede en acceptabele zorg voor mensen met suïcidaal gedrag.

Bent u psycholoog en lid van het NIP? Dan kunt u uw bijdrage leveren aan dit project door deel te nemen aan de werkgroep. De werkgroep is verantwoordelijk voor de inhoud van de generieke module. De werkgroep produceert samen met de projectgroep van het Trimbos-instituut conceptteksten en afgeleide producten. De werkgroep stelt een set met vragen samen waarop in de generieke module antwoord moet worden gevonden. Het projectteam stelt in samenspraak met de werkgroepleden de conceptteksten op verricht het benodigde voorwerk.

De werkgroep heeft o.a. als taken:

  • Opstellen uitgangsvragen
  • Beoordelen en becommentariëren van conceptteksten
  • Informeren en afstemmen tussen de werkgroep en het NIP.

Tijdsinvestering en vacatiegelden
De verwachte tijdsinvestering bedraagt gemiddeld 0,5 dag per twee maanden. Er zijn 5 vergaderingen (3 in 2015 en 2 in 2016) van gemiddeld 4 uur, daarnaast voorbereidingstijd en verwerkingstijd. Vacatiegelden zijn beschikbaar €150 + reiskosten op basis van openbaar vervoer 2e klas of 0,19 p/km per werkgroepbijeenkomst.

Aanmelden?
Heeft u interesse om bij de werkgroep aan de sluiten? Stuur ons uiterlijk 6 april een korte motivatie en cv via richtlijnen@psynip.nl.

Bron: psynip.nl 

Dit bericht is 2836 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail