Nieuws: ZonMw zet in op ADHD

Facebooktwitterlinkedinmail

ADHD11

Op 8 december reageerde staatssecretaris Van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer op het advies van de Gezondheidsraad ‘ADHD: medicatie en maatschappij’. Daarbij ging hij ook in op verschillende ZonMw-programma’s die bijdragen aan het zetten van concrete stappen in het verbeteren van de zorgverlening aan kinderen met ADHD.

Van Rijn zoomt hierbij in op de vervolgaanpak 2015 – 2016 waarbij gekozen is voor een driesporenaanpak. Deze aanpak moet leiden tot het voorkomen van onnodige medicalisering c.q. het bieden van passende zorg bij ADHD. De acties naar aanleiding van het Gezondheidsraadadvies vallen ook binnen deze drie sporen:

I. Benutten transformatie jeugdstelsel,
II. Acties (medische) beroepsgroepen,
III. Onderzoek.

I. Benutten transformatie jeugdstelsel

In zijn reactie geeft Van Rijn aan de transformatie van het jeugdstelsel te willen benutten in zijn aanpak. Onder meer via het nieuwe ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd worden gemeenten tot 2020 via de ‘werkplaatsformule’ ondersteund met kennis bij het realiseren van de transformatie. De vijf transformatiedoelen, waarvan demedicalisering er een is, vormen het inhoudelijk kader van dit programma. ZonMw zal bij de keuze van de te honoreren werkplaatsen ook zorg dragen voor de invulling van deze transformatiedoelstelling.

II. Acties (medische) beroepsgroepen

Binnen het spoor ‘Acties (medische) beroepsgroepen’ speelt de Multidisciplinaire richtlijn ADHD voor de jeugdgezondheidszorg  een rol. Deze richtlijn is ontwikkeld vanuit het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheid en is in november geautoriseerd. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid ondersteunt de implementatie met financiering door ZonMw. Een aanvullende e-learning wordt voorbereid. De publicatie staat gepland voor januari 2015, scholing volgens train-de-traineraanpak in het voorjaar 2015.

III. Onderzoek

a) Goed gebruik geneesmiddelen

Sinds mei 2013 wordt in het kader van het ZonMw-programma Goed gebruik geneesmiddelen onderzoek verricht naar de lange termijn effecten van ADHD-medicatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het UMCG en heeft een looptijd van 4 jaar.

b) Bundelen bestaand onderzoek naar interventies externaliserende problemen zoals ADHD

Binnen het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector wordt rondom een zestal grotere thema’s ingezet op het “indikken” van het grote aanbod van interventies. Consortia van onderzoekers en praktijkinstellingen worden gevraagd een gezamenlijk plan uit te werken. Een van de thema’s voor de consortia is ‘Druk gedrag en ADHD’. Op 9 december was de deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag.

c) Verspreiden resultaten onderzoek naar ADHD

Via bestaande programma’s van ZonMw loopt al het nodige onderzoek naar ADHD. Deze kennis over álle recente inzichten in empirisch ondersteunde methoden voor de diagnostiek en behandeling van ADHD wordt in een vervolgproject verspreid naar zorginstellingen en gemeenten.

d) Onderzoek naar de effecten van het RED-dieet op ADHD

Op 1 december van dit jaar is een ZonMw-project naar de effecten van het RED-dieet op ADHD gestart. Het RIVM gaat hierin participeren. Uit vorig RIVM-onderzoek bleek dat het wellicht mogelijk is dat het voedingspatroon effecten kan hebben op ADHD, maar het huidige wetenschappelijke onderzoek is nog niet erg overtuigend.

Naast alle onderzoeken die zich richten op ADHD diagnose en behandeling, wordt er ook onderzoek gedaan naar opvoedondersteuning. Hoe kun je opvoeders helpen in moeilijke situaties (zoals bijvoorbeeld een druk kind of een kind met aandachtstekort) beter met de situatie om te gaan. Laagdrempelige, vraaggerichte, preventieve hulp dicht bij huis kan ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien.

Meer informatie

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 2425 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail