Nieuwe website over zelfmanagement voor ggz-professionals

Facebooktwitterlinkedinmail

zelfmanagement, zelf regie

6 oktober 2015 – Het Landelijk Platform GGz introduceert de website www.zelfmanagementggz.nl, voor professionals in de ggz die meer willen doen met zelfmanagement in hun behandeling of begeleiding. Zij kunnen testen in hoeverre hun aanpak aansluit bij de visie van cliënten op zelfregie en vinden tips en informatie om hiermee aan de slag te gaan.

Zelftest en toolkit
“Wat vinden cliënten belangrijk bij het werken aan zelfmanagement en sluit mijn manier van werken daar op aan?” Het antwoord hierop kunnen professionals testen via deze website. Op basis van de resultaten verschijnen relevante tips, informatie en instrumenten om (nog beter) te werken aan zelfmanagement. Ook via de toolkit is allerlei informatie te vinden over zelfregie, van goede voorbeelden tot trainingen en instrumenten.

Doe hier de zelftest 

Meer aandacht voor zelfmanagement in de ggz
Het Landelijk Platform GGz wil met deze website bevorderen dat er meer aandacht komt voor zelfmanagement in de ggz: het vergroten van de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten. Allereerst omdat cliënten en familieleden het belangrijk vinden dat er meer nadruk gelegd wordt op zelfmanagement en eigen regie in de behandeling en begeleiding. Maar ook omdat dit past bij de veranderingen in de ggz. Ambulantisering en besparingen in de zorg vragen om een ‘ggz nieuwe stijl’: meer in de wijk, meer zelfstandig en met minder hulp.

Project Zelfmanagement en Herstel
De website www.zelfmanagementggz.nl is gemaakt binnen het project Zelfmanagement en Herstel. Dit is een project van het Landelijk Platform GGz, de cliënten- en familiekoepel in ggz, dat wordt uitgevoerd binnen het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord GGZ. Zie voor meer informatie over het Landelijk Platform GGz en het project Zelfmanagement en herstel www.platformggz.nl/zelfmanagement.

De website is ontwikkeld vanuit de visie van cliënten op zelfmanagement. De visie is beschreven in de Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg.

Bron: platformggz.nl 

Dit bericht is 1482 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail