Nieuwe inzichten in invloed van emotie op cognitie bij recent ontstane schizofrenie

Facebooktwitterlinkedinmail

schizofrenie

Het promotieonderzoek van Sieds Dieleman geeft meer inzicht in hoe de verschillende problemen die patiënten met schizofrenie kunnen hebben elkaar beïnvloeden in de eerste jaren van de ziekte.

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische ziekte waarbij patiënten niet alleen last hebben van wanen en hallucinaties maar vaak ook van problemen met nadenken (cognitie) en emoties ervaren. Bij gezonde mensen wordt cognitie beïnvloed door de emotionele lading van waar ze over denken; positieve plaatjes worden bijvoorbeeld beter onthouden dan neutrale plaatjes en negatieve gezichten trekken meer aandacht dan neutrale gezichten. Sommige eerdere onderzoeken laten zien dat de manier waarop emotie cognitie beïnvloed verstoord is bij patiënten met schizofrenie, andere onderzoeken laten dit weer niet zien.

Bevindingen

Dit proefschrift beschrijft een aantal belangrijke bevindingen over hoe emotie cognitie beïnvloed bij mannelijke patiënten met recent ontstane schizofrenie. We vonden dat deze groep patiënten wel al problemen heeft met verschillende aandacht functies, maar dat de manier waarop emotie de aandacht beïnvloed nog hetzelfde is als bij vergelijkbare gezonde controle personen.

Invloed emotie op geheugen

Eerdere onderzoeken bij patiënten met schizofrenie over de manier waarop emotie geheugen beïnvloedt toont tegenstrijdige resultaten waarbij meestal geen verschil met gezonde controles te vinden is. Desondanks zijn er wel aanwijzingen dat bij patiënten met schizofrenie emotionele plaatjes minder goed in het langetermijngeheugen worden vastgezet en dat deze patiënten emotie niet vanzelf als “versterker” voor het geheugen kunnen gebruiken. Daarom hebben we de invloed van emotie zelf ook onderzocht bij jonge mannen die pas recent schizofrenie hadden gekregen. Hoewel deze patiënten al een minder goed geheugen hebben, blijkt emotie nog dezelfde invloed op het lange- en kortetermijngeheugen te hebben als bij gezonde controle personen.

Sociale signalen

Behalve door emotie, kunnen cognitieve processen ook beïnvloed worden door sociale signalen. We onderzochten hoe aandacht wordt beïnvloed door blikrichting en vonden dat de invloed van blikrichting op aandacht wel duidelijk verminderd is bij mannelijke patiënten met recent ontstane schizofrenie.

Promotie

Op 10 december 2014 verdedigde Sieds Dieleman zijn proefschrift over zijn onderzoek dat werd gefinancierd vanuit het ZonMw-programma GeestKracht.

Meer informatie:

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 3638 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail