Niet minder depressief door bewegen in het verzorgingshuis

Facebooktwitterlinkedinmail

image_ProgrammesGymSurChaise

Ouderen die in verzorgings- of verpleeghuizen meedoen aan een bewegingsprogramma zijn hierdoor niet minder depressief dan ouderen die niet bewegen. Dat beweren Martin Underwood (University of Warwick) en collega’s in The Lancet (2013; epub 2 mei).

Omdat depressie veel voorkomt onder ouderen in zorginstellingen en bovendien geassocieerd is met een verhoogde mortaliteit, onderzochten de auteurs een veelbelovende interventie: bewegen in groepen.

Zij verdeelden 78 Engelse verzorgings- en verpleeghuizen willekeurig in 2 groepen. In de controlegroep (493 ouderen ≥ 65 jaar) kreeg het medisch personeel alleen ‘depressie-herkenningstraining’. In de interventiegroep (398 ouderen ≥ 65 jaar) moesten bewoners daarnaast 2 maal per week 45 minuten matig intensief bewegen onder leiding van een fysiotherapeut. Ook werden zij gestimuleerd om dagelijks meer te bewegen. De onderzoekers brachten met de ‘geriatric depression scale’ (GDS) depressieve symptomen in kaart.

De percentages tussen beide groepen verschilden uiteindelijk niet significant. Metingen werden gedaan aan het begin, na zes maanden en na twaalf maanden. Ook wat betreft cognitief functioneren, angst om te vallen, aantal botbreuken, mortaliteit en kwaliteit van leven leverde bewegingstherapie geen voordelen op.

In een gelijktijdig in The Lancet gepubliceerd onderzoek laten Ruslan Leontjevas (UMC St Radboud) en collega’s zien dat een andere aanpak van depressie wél positieve resultaten kan behalen (2013; epub 2 mei). Zij onderzochten in een 2-jarige studie het effect van het multidisciplinaire zorgprogramma ‘Doen bij Depressie’ op 33 verpleeghuisafdelingen. Dit programma bestaat vooral uit activiteiten en gesprekstherapie, maar wanneer nodig ook uit behandeling met antidepressiva. Deze aanpak zorgde op somatische afdelingen voor significant minder depressie, op dementie-afdelingen bleef dit effect helaas uit. De auteurs denken dat het programma vooral helpt omdat het depressie regelmatig en vroegtijdig opspoort.

Dit bericht is 4761 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail