“Neem depressie ernstig, ook in budgettair uitdagende tijden”

Facebooktwitterlinkedinmail

anger-and-depressie

Hoe gaat het met de Belgen? ‘Goed’ is dan meestal het antwoord dat je in een fractie van een seconde terugkrijgt. Maar af en toe volgt er na een stilte ook het antwoord ‘minder goed’…

Vandaag 1 oktober is het de jaarlijkse Europese Depressie Dag. Het is de dag waarop we aandacht vragen voor een aandoening die wereldwijd 350 miljoen, in Europa 50 miljoen en in Belgie bijna 1,2 miljoen mensen treft. Zowel in Europa als in België betekent dit dat ongeveer 11% van de bevolking eens in hun leven te maken krijgt met een depressie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is depressie wereldwijd uitgegroeid tot de belangrijkste oorzaak van invaliditeit.

Depressie is een chronische, terugkerende en progressieve aandoening, die gekenmerkt wordt door onder andere droefheid, verlies van interesse en plezier, gevoelens van schuld en lage eigenwaarde, verstoorde slaap of eetlust, gebrek aan energie en verstoorde concentratie. Depressie brengt ernstig psychisch lijden en een aanzienlijk verlies van levenskwaliteit met zich mee. De getroffen personen functioneren niet meer in de familie, het werk of alledaags sociaal contact. En in het ergste geval kan depressie leiden tot levensmoeheid en zelfdoding.

Depressie is de voornaamste oorzaak van zelfdoding. Er wordt aangenomen dat er wereldwijd jaarlijks 1 miljoen mensen hun eigen leven beëindigen. En voor elke zelfdoding zijn er 20 of meer mensen die een poging ondernemen.

Een niet te onderschatten problematiek dus die door de beleidsmakers niet zomaar onder de mat kan geschoven worden. De exacte kost van depressie aan de Belgische samenleving is niet eenvoudig te berekenen, maar loopt zonder enige twijfel hoog op. Naast de kosten voor de gezondheidszorg heeft depressie ook een hoge economische kost: absenteïsme op het werk, arbeidsongeschiktheid, verminderde productiviteit en vroegtijdige pensionering. Maar ook de heel vaak met depressie gepaard gaande cognitieve symptomen zoals concentratiestoornissen, besluiteloosheid en vergeetachtigheid hebben een impact op zowel het professioneel als sociaal leven.

De internationale arbeidsorganisatie (ILO) heeft het probleem van psycho-sociale risico’s op de werkplek duidelijk erkend en de OECD berekende in 2013 dat de totale kost van psychiatrische ziekten in België rond de 3,5% van het bbp of bijna 13 miljard euro zou bedragen. Bijgevolg is een allesomvattende aanpak nodig en in ons land betekent dat derhalve samenwerking tussen regionale overheden en de federale overheid.

Een nationaal geïntegreerd actieplan dringt zich dus op dat op zijn minst aandacht moeten hebben voor 1) het verder wegwerken van het stigma en taboe rond depressie en psychiatrische ziekten in het algemeen, 2) het aanmoedigen van vroeg-detectie en een geïndividualiseerde therapeutische aanpak afhankelijk van het probleem 3) een geloofwaardige en haalbare aanpak van depressie op de werkvloer realiseren, en 4) een gerichte actie van herinschakeling op het werk na depressie.

Het is de taak van de kersverse regeringen van dit land om de komende jaren dit grote maatschappelijke probleem aan te pakken. Ook in budgettair uitdagende tijden, blijft de strijd tegen depressie en de zorg voor patiënten een prioriteit. Wij hopen alvast dat deze Europese dag een aanleiding kan zijn om de problematiek van depressie zowel op de werkplek als elders ernstig te nemen op alle dagen van het jaar.

Prof. Bernard Sabbe, Gewoon hoogleraar Psychiatrie, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel 
Prof. Kurt Audenaert, Buitengewoon hoogleraar Psychiatrie, Universiteit Gent 
Prof. Gwenolé Loas, Gewoon hoogleraar Psychiatrie, Université Libre de Bruxelles 
Prof. Eric Constant, Gewoon hoogleraar Psychiatrie, Université Louvain-la-Neuve

Dit bericht is 3006 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail