Nederlandse Zorgautoriteit stelt prestaties en tarieven basis GGZ vast

Facebooktwitterlinkedinmail

nza

Zorgaanbieders en verzekeraars kunnen tarieven gebruiken voor zorginkoop 2014

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft prestaties en tarieven voor de generalistische basis GGZ (basis GGZ) voor 2014 vastgesteld. Mensen die last hebben van een stoornis voor wie behandeling in de specialistische GGZ te zwaar en te duur is, kunnen voortaan terecht in de basis GGZ. Met de prestaties die de NZa heeft vastgesteld kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zorgcontracten voor 2014 sluiten.

Basis GGZ biedt patiënten meer mogelijkheden

Op dit moment krijgen patiënten vanuit het basispakket maximaal 5 consulten bij een eerstelijns psycholoog vergoed. Als dit niet genoeg is, komen mensen snel in de specialistische zorg terecht. Door het invoeren van de basis GGZ kan een aanzienlijk deel van de patiënten die nu in de gespecialiseerde GGZ wordt geholpen naar de basis GGZ. In plaats van de 5 consulten biedt de basis GGZ 5 prestaties, waarvan 4 zorgprestaties elk een heel behandelingstraject omvatten van intake tot ontslag. De zorgvraag van de patiënt staat hier centraal. Dat kan gaan om het aantal consulten, maar ook om de combinatie van contact en e-health. Voor elke prestatie geldt één maximumtarief. De NZa heeft een 5e prestatie vastgesteld die bestemd is voor twee specifieke situaties. De eerste situatie is dat patiënten in 2013 met een behandeling zijn gestart, waarvan er nog een consult in 2014 valt. In de tweede situatie gaat het om patiënten die naar de basis GGZ zijn verwezen en terugkomen bij de huisarts, omdat er geen vermoeden van een stoornis is. Deze patiënten zouden in 2014 meteen hun hele eigen risico moeten betalen, omdat in de basis GGZ integrale tarieven gelden. De 5e prestatie voorkomt dat. Deze situaties zullen in de loop van 2014 minder voorkomen, omdat het aantal  overgangssituaties afneemt en het verwijzen steeds meer aansluit bij de nieuwe situatie. De prestatie geldt tot 2015 en de NZa monitort zorgvuldig of er vaak gebruik van wordt gemaakt.

Verwijzing huisarts

De huisarts krijgt een cruciale rol in de basis GGZ. Die verwijst mensen naar de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Om huisartsen hierin te ondersteunen is al eerder de regeling POH-GGZ (praktijkondersteuners GGZ) verruimd. Huisartsen kunnen de inzet van de praktijkondersteuners verdubbelen van 4,5 naar 9 uur per week.

Declareren en controleren

Op de nota voor basis GGZ staat straks wie de behandelaars zijn en hoeveel tijd zij hebben besteed aan directe en indirecte patiëntgebonden zorg. Zo kunnen zorgverzekeraars de declaraties beter controleren.

 

Bron: NZa

 

 

 

Dit bericht is 4427 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail