Nederlandse (kinder- en jeugd)psychiaters raden gebruik paroxetine bij depressie af 

Facebooktwitterlinkedinmail

antidepressiva

21 september 2015 – In de media verschenen afgelopen week verontrustende berichten over het gebruik van antidepressiva bij jongeren. Uit een heranalyse van een eerder onderzoek naar een specifiek medicijn, Paroxetine (behorend tot de groep SSRI’s), blijkt dat de effectiviteit eerder onjuist als positief werd beoordeeld. Ook bleek het aantal jongeren dat een zelfmoordpoging heeft gedaan hoger in de groep die Paroxetine kreeg.

De Nederlandse (kinder- en jeugd)psychiaters hebben al lang vraagtekens bij dit geheranalyseerde onderzoek. Ook uit de eerste publicatie bleek het effect immers erg gering. Om die reden wordt paroxetine in de richtlijn voor de behandeling van depressie niet aangeraden. Ook het Kenniscentrum Kinder- jeugdpsychiatrie raadt dit middel niet aan.

Bij behandeling met medicatie, raden we Fluoxetine aan. In tegenstelling tot andere antidepressiva in de groep SSRI’s heeft dit middel een iets ander profiel. De halfwaardetijd – de duur dat het middel in het bloed blijft – is langer. Van Fluoxetine weten we dat het effectief is. Ook bij Fluoxetine kan een toename van zelfmoordgedachten optreden, doch in mindere mate. Daarom is suicidaliteit steeds een aandachtspunt in de behandeling.

De richtlijn stelt dat het voorschrijven van medicijnen bij depressie enkel kan onder strikte controle en bij jongeren met ernstige of niet anderszins behandelbare depressiviteit. Vooraf dient de jongere en diens ouders goed geïnformeerd te worden. Bij start van inname is regelmatige controle nodig, vooral omwille van de mogelijke toename van suïcidale gedachten. In overleg en als de toestand van de jongere dat vereist, kan na Fluoxetine een ander middel geprobeerd worden.

Jongeren en ouders kunnen met vragen over een lopende behandeling, het beste contact opnemen met hun arts. We raden hen af om op eigen houtje een lopende behandeling te beëindigen. Afbouw van medicatie dient immers steeds geleidelijk te gebeuren.

Bron: nvvp.net

Dit bericht is 2144 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail

2 reacties

  1. Achja. Die pillen zijn helemaal niet nodig voor de behandeling van een depressie. Sinds het bestaan van brainwave optimization (HiRREM) is 90% van de mensen met depressie volledig te genezen. Dit bewijst ook nog eens dat 90% van de depressies een of andere onbalans in de hersenactiviteit als onderliggende oorzaak heeft, en niet zozeer het missen van een of meerdere stofjes.

Het is niet meer mogelijk te reageren