Mogelijkheid bezwaar tegen diagnose-informatie dbc’s ggz voldoet

Facebooktwitterlinkedinmail

Unknown-1

Als een cliënt niet wil dat diagnose-informatie op de declaratie van een ggz-dbc komt, kan hij daar bezwaar tegen maken. De Nza heeft vorig jaar op last van de rechter een uitzonderingsbepaling met die strekking vastgesteld.

De KDVP tekende hiertegen beroep aan omdat ze de bepaling niet ver genoeg vond gaan. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) heeft dit beroep nu ongegrond verklaard.

De Nza had de ‘Regeling Declaratiebepalingen DBC’s in de curatieve GGZ’, waar de bepaling in is opgenomen, sinds vorig jaar op eigen initiatief al iets aangevuld. Zie hun website. De situatie is nu als volgt: als zorgaanbieder kunt u uw cliënten bezwaar laten maken tegen de vermelding van diagnose-informatie op de declaraties. Hiervoor vullen behandelaar en clïent de privacyverklaring van de NZa in die in de bijlage van de regeling is opgenomen. U stuurt de verklaring op aan de verzekeraar en voegt hem toe aan het dossier van de cliënt. Verzekeraars moeten een afwijkend tarief accepteren om te voorkomen dat uit het standaardtarief alsnog de diagnose kan worden afgeleid. Dit tarief mag echter niet hoger zijn dat het maximum-Nza-tarief. Ook moet de verzekeraar een papieren rekening accepteren als de softwareleverancier geen digitale rekening kan maken zonder diagnose-informatie.

Het NIP is van mening dat een psycholoog op grond van de Beroepscode zijn cliënt dient te informeren over de uitzonderingsbepaling.

Voor meer achtergrondinformatie zie: www.kdvp.nl

Bron: psynip.nl 

Dit bericht is 4645 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail