Modernisering cao-ggz hard nodig

Facebooktwitterlinkedinmail

ggznederland

De veranderingen in de ggz vergen een vernieuwing van de cao-ggz. Dit is nog steeds de inzet van GGZ Nederland bij het vervolgoverleg met de vakbonden op 18 april 2013.

GGZ Nederland streeft naar een cao die past bij de politieke, economische en maatschappelijke realiteit en de ontwikkelingen in de zorg. Hierbij gaat het om ingrepen in de financiering, het steeds meer ambulant behandelen van patiënten en de overheveling van taken naar de gemeente.

Voor de periode tot 2017 verwacht GGZ Nederland geen groei van de beschikbare financiële middelen voor het verlenen van geestelijke gezondheidszorg. Dit komt onder andere door de transitie waar de ggz in zit. Delen van de ggz gaan mogelijk met een forse bezuiniging (15% tot 25%) over naar de gemeenten. De doelstellingen voor ambulantisering en het verschuiven van tweedelijns ggz naar de eerste lijn en de basis- ggz zetten het financieel kader onder druk. De komende pakketdiscussie over de ggz, waarover de afgelopen maanden veel ophef is geweest, kan dit verder versterken. Daarnaast is er druk op de prijzen voor behandeling. De werkgevers stellen zich desondanks ten doel de zorg voor patiënten te optimaliseren en de inzet van het personeel te verbeteren. Hiervoor hechten wij ook aan concurrerende arbeidsvoorwaarden, om ook in de toekomst aantrekkelijke en eigentijdse arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden aan jonge, nieuwe medewerkers.

In de voorstellen van GGZ Nederland staan modernisering van de cao en het behoud van werk centraal. De inzet van de werkgeversorganisatie is om samen met de bonden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals instroom en behoud van jongeren, het langer doorwerken van ouderen, de impact van de veranderende zorgvraag en duurzame inzetbaarheid van werknemers te vertalen in een hedendaags pakket arbeidsvoorwaarden.

Bron: ggznederland.nl 

Dit bericht is 3964 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail