Minder inkoop GGZ bij vrijgevestigden nadelig voor ACHMEA verzekerden

Facebooktwitterlinkedinmail
therapeut

Uit het zorginkoopbeleid 2015 van zorgverzekeraar Achmea blijkt dat door Achmea tot bijna 30% minder geestelijke gezondheidszorg (ggz) bij vrijgevestigde zorgaanbieders wordt ingekocht dan door andere zorgverzekeraars. Verzekerden bij Achmea die voor bijvoorbeeld een angststoornis of depressie door een vrijgevestigde zorgaanbieder behandeld willen worden, kunnen daardoor geconfronteerd worden met langere wachttijden en minder keuzevrijheid. De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) maken zich zorgen over deze mogelijk nadelige gevolgen voor verzekerden en zien het als hun maatschappelijke plicht de burger hierover te informeren. 

De verminderde inkoop van zorg bij vrijgevestigden door Achmea geldt voor zowel de generalistische basis-ggz als voor de gespecialiseerde ggz. Verzekerden bij Achmea die psychische hulp nodig hebben kunnen door het zorginkoopbeleid te maken krijgen met:

  • langere wachttijden, omdat vrijgevestigden maar een beperkt aantal Achmea-patiënten per jaar kunnen behandelen. Patiënten die door deze zorgaanbieders behandeld willen worden, moeten noodgedwongen wachten;
  • minder keuzevrijheid, omdat vrijgevestigden patiënten moeten weigeren als er geen of onvoldoende budget beschikbaar is. Patiënten krijgen daardoor niet altijd de behandeling van de zorgaanbieder van hun keuze;
  • zorgcontinuïteit die in het gedrang komt als blijkt dat een patiënt een vervolgbehandeling of een intensievere behandeling nodig heeft dan aanvankelijk begroot, maar de behandeling niet voortgezet kan worden vanwege het te krappe budget. De vrijgevestigden dienen in deze gevallen hun patiënten te verwijzen naar de zorgmakelaar van Achmea die vervolgens een zorgaanbieder zoekt die nog wel budget heeft.

Circa 2800 gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters in Nederland zijn werkzaam in vrijgevestigde, kleinschalige praktijken. Zij behandelen patiënten met bijvoorbeeld angststoornissen, depressies, persoonlijkheidsstoornissen of eetstoornissen. Daarmee voorzien deze vrijgevestigde zorgaanbieders in een grote behoefte.

Het Achmea zorginkoopbeleid geldt voor alle labels die deze zorgverzekeraar beheert. Het gaat om Zilveren Kruis, Pro Life, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, en de volmachten Nedasco, IAK, Aevitae, Turien & Co en Agis. Ook zorgverzekeraar DSW koopt 12% minder ggz in bij vrijgevestigden. Zorgverzekeraar CZ koopt ggz in op basis van historische gegevens. Hierdoor wordt geen rekening gehouden met beginnende en afbouwende zorgaanbieders. Daardoor ontstaat een verdeelprobleem, terwijl het lijkt alsof er voldoende zorg is ingekocht.

Als LVVP en NVvP achten wij het dan ook onze maatschappelijke plicht om de burger te informeren.

Bron: NVvP 

Dit bericht is 2718 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail